Medzinárodnosť

Spoločnosť sociálnych sestier (Societas Sororum Socialum) bola založená v Budapešti v roku 1923. Rozvinula sa do troch vetví zjednotených vo Federácii. Vetva so svojim centrom v Budapešti je Spoločnosť apoštolského života pápežského práva a má päť provincií: Kuba, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a USA; celkový počet členiek je 250.

Vetva s centrom v Kalifornii Los Angeles je tiež Spoločnosť apoštolského života pápežského práva; ich sestry pôsobia v USA, Mexiku, na Taiwane a Filipínach. Tretia vetva je v Kanade s centrom v Toronte, sestry pôsobia vo východnej aj západnej Kanade.

100_36241Charizmu sociálnych sestier žijeme vo viacerých krajinách, viacerých kultúrach, čiže naše poslanie je „nadnárodné, je katolíckou misiou”. Toto vyjadruje, že sme inštitút apoštolského života s pápežským právom, naše poslanie je pre všeobecnú Cirkev.

Každá sociálna sestra je členkou jediného tela Spoločnosti a aj provincie sú údmi veľkého celku, ktoré majú špeciálnu úlohu v celku. Každá z nás má živiť Spoločnosť, aby rástla a mohla naplniť svoju sociálnu misiu všade vo svete

cd566fec-3b21-43c3-8426-d734621aadf5

Naša medzinárodnosť je Boží dar, ktorá odkryla sa už po rokoch založenia. V dnešnej dobe je žitie medzinárodnosti pre nás veľkou výzvou a úlohou.

Dnes sociálne sestry vykonávajú svoje poslanie a pôsobia v týchto krajinách:

  • Amerika: Kalifornia, New York – Buffalo, Kanada, Kuba, Mexiko, Portoriko
  • Ázia: Filipíny, Taiwan
  • Európa: Maďarsko, Rumunsko, Slovensko

Odkazy na web stránky v ostatných provincií na svete:


Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)

Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier