História

Spoločnosť sociálnych sestier (Societas Sororum Socialum) bola založená v Budapešti v roku 1923. Rozvinula sa do troch vetví zjednotených vo Federácii. Vetva so svojim centrom v Budapešti je Spoločnosť apoštolského života pápežského práva a má päť provincií: Kuba, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a USA; celkový počet členiek je 250. Vetva s centrom v Kalifornii Los Angeles je tiež Spoločnosť apoštolského života pápežského práva; ich sestry pôsobia v USA, Mexiku, na Taiwane a Filipínach. Tretia vetva je v Kanade s centrom v Toronte, sestry pôsobia vo východnej aj západnej Kanade.

Myšlienka Spoločnosti je ovocím sociálnej duchovnej obnovy, ktorú začal pápež Lev XIII. Jej členky sa pokúšajú odpovedať na problémy a  potreby sveta tým, že ideály prastarej benediktínskej spirituality prinášajú do „centra života“ a vyjadrujú ich v modernej forme. Povolané svedčiť o Božej posväcujúcej láske, sestry sa zúčastňujú na diele pred- evanjelizácie a evanjelizácie službou na poli sociálnej práce, zdravotníctva, ekonomiky, kultúry, so zvláštnym dôrazom na dobro žien, detí a rodín. Zakladateľka Margita Slachta bola prvou ženou, členkou  parlamentu v Maďarsku. Zasadzovala sa za volebné právo žien a za zvýšenie ich životnej úrovne; usilovala sa osloviť a riešiť problémy presadzovaním spravodlivosti a preventívnej legislatívy. Ako prvá sa svojimi prejavmi postavila proti fašistickej ideológii. V tomto duchu zapojila celú komunitu do činnosti ukrývania prenasledovaných počas vojny.

Verné tomuto dedičstvu, medzi aktivity Spoločnosti patrí aj formovanie verejnej mienky a sociálnych štruktúr, rovnako ako výzva upozorňovať na hriešne štruktúry spoločnosti v súčasnej dobe.