Komunita

Ako sociálne sestry sme volané stať sa ženami naplnenými  Svätým Duchom  a žiť radikálny život podľa Evanjelia. Benediktínske dedičstvo  nás učí ceniť si komunitu a navzájom sa povzbudzovať k životu podľa Evanjelia. Naše spoločenstvo tvoria vnútorné a vonkajšie sestry.  Vnútorné sestry žijú spoločne v jednom dome. Vonkajšie sestry žijú každá sama a vykonáva svojú apoštolskú činnosť. Právne postavenie sestier v oboch životných štýloch je rovnocenné. Spoločne sa stretávame na duchovných obnovách, spoločných akciách či iných príležitostiach. Ako členky komunity sa snažíme deliť so svojou vierou, modlitbou, nádejou, očakávaním a cieľom pre náš spoločný život, aby sme sa posilňovali, dodávali si odvahu, utvrdzovali sa a inšpirovali navzájom.

 

Každá sestra je povolaná „vytvárať komunitu“ na základe šťastia. Ale jedine láska je tvorcom šťastia. (sr. Margita)

Vnútorné sestry – komunity :    images

Košice

  •  Provinciálny dom – provinciálna predstavená: sr. Daniela Kimličková,                                                                 vedúca domu: sr. Ľudmila Surmajová
  • Komunita Košice – Furča:  sr. Anna Liptáková 

Bratislava

  • Dom Magnifikat – predstavená sr. Renáta Jamborová

Banská Bystrica

  • Byt bl. Sáry – predstavená sr. Mária Paceková

Vonkajšie sestry: 17987620

  • pôsobiace v mestách: Bratislava, Žilina, Vrútky, Košice, Humenné