Komunita

Ako sociálne sestry sme volané stať sa ženami naplnenými Svätým Duchom a žiť radikálny život podľa Evanjelia. Benediktínske dedičstvo nás učí ceniť si komunitu a navzájom sa povzbudzovať k životu podľa Evanjelia. Naše spoločenstvo tvoria vnútorné a vonkajšie sestry.  Vnútorné sestry žijú spoločne v jednom dome. Vonkajšie sestry žijú každá sama a vykonávajú svoju apoštolskú činnosť. Právne postavenie sestier v oboch životných štýloch je rovnocenné. Spoločne sa stretávame na duchovných obnovách, spoločných akciách či iných príležitostiach. Ako členky komunity sa snažíme deliť so svojou vierou, modlitbou, nádejou, očakávaním a cieľom pre náš spoločný život, aby sme sa posilňovali, dodávali si odvahu, utvrdzovali sa a inšpirovali navzájom.

 

Každá sestra je povolaná „vytvárať komunitu“ na základe šťastia. Ale jedine láska je tvorcom šťastia. (sr. Margita)

Vnútorné sestry – komunity :    images

Košice

  • Provinciálne centrum – provinciálna predstavená: sr. Renáta Jamborová
  • Dom Kráľovnej milosrdenstva: sr. Ľudmila Surmajová

Bratislava

  • Dom Magnificat – predstavená sr. Zuzana Valuszová

Vonkajšie sestry: 17987620

  • pôsobiace v mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Vrútky, Košice, Humenné

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier