So Sárou v tábore

V utorok 9. júla sme prijali milé pozvanie od bratov saleziánov: navštíviť tábor pre mladé dievčatá a podeliť sa s nimi o bohatstvo života sestry Sáry. Tábor sa volal „Slečinka Sára“ a niesol sa v duchu bl. Sáry. Dievčatá si okrem iného pripravili rôzne krátke scénky zo Sárinho života. Po podelení sa so životnou cestou sestry Sáry sme si pre dievčatá pripravili rôzne aktivity, ktoré hravo zvládli a nás tešilo, keď sme videli, ako sa im Sára stala blízkou. Stretnutie pokračovalo svätou omšou zo Sárinho sviatku, na ktorej konci zaznela originálna pesnička: Dievčina z východu. Myslím, že sme sa vzájomne veľmi obohatili a tešili zo spolupráce, ktorá vznikla. Okrem radosti v srdci sme boli obdarované aj originálnymi tričkami so Sáriným mottom: „Pošli mňa.“

Mária Adamcová (viac…)

Prameň- Premeň

Minulý víkend sme ukončili 3. ročník kurzu Prameň – kurz zameraný na rozpoznávanie povolania. Realizuje sa v štyroch víkendoch počas šk. roka. Tento ročník sme prežili spoločnú cestu hľadania povolania troch mladých žien. 

Svedectvo účastníčky:

„Prameň. Stretli sme sa tu zas – z rôznych koncov Slovenska, v rozličných úsekoch našich životných ciest, no s láskou k Ježišovi, ktorá nás tak veľmi spája.

(viac…)

Víkend s blahoslavenou sr. Sárou – “Zapáľ vo mne lásku!”

Pozvanie stráviť víkend s bl. Sárou ku mne prišlo nečakane, ale oslovilo ma v jednoduchosti a spontánnosti ako sa ku mne dostalo, vo vlaku :). Mám rada priateľstvá s nebom a Sára je originálna v tom ako ľúbila, tak prečo ju nespoznať viac a aj jej odovzdať nejaké tie svoje úmysly, hovorila som si. A tak som sa začala tešiť, nech už je tam pre mňa/pre nás pripravené čokoľvek :). 
Dnes som už naspäť pár dní, no to čo mi zostalo v srdci sú Sarine slová: “Čo mám robiť, keď neviem milovať? Budem vytrvalá a verná.” Neviem, či viem alebo neviem milovať ale v Sáre bola čistá tiahnuca láska, o ktorú chcem prosiť.

Týždeň podujatí s blahoslavenou sr. Sárou

Prežívame vďačnosť za dar blahoslavenej sestry Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ktorá sa narodila v Košiciach pred 120 rokmi. V tomto roku si tiež pripomíname aj 75. výročie jej mučeníckej smrti. 

Pri tejto príležitosti sme usporiadali niekoľko podujatí, pri ktorých sme chceli sestru Sáru priblížiť veriacim v Bratislave i Košiciach. 

V utorok 7.5. sme zavítali medzi mládež, ktorá sa stretáva v Arcidiecéznom centre pre mládež Vinica v bratislavskej Rači. Po svätej omši a moderovanej adorácii nasledovalo neformálne stretnutie s mladými, počas ktorého sme im nielen predstavili život sr. Sáry, ale aj odpovedali na ich zvedavé otázky.  (viac…)

Sviatok sr. Sáry – 11.5.

Pri príležitosti liturgickej spomienky sr. Sáry Salkaházi, ktorá bude v sobotu 11.5.2019 pripravujeme duchovnú obnovu s témou: “Zapáľ vo mne lásku”, v krásnom prostredí hôr v Bacúrove.  

Prianie k Veľkej noci

Prameň – 3. ročník

Na treťom spoločnom víkende akcie Prameň sme sa venovali téme zasväteného života. Vycestovali sme do Košíc kde sme sa zúčastnili divadelného predstavenia o bl. sestre Sáre. Hra bola prekrásna, atmosféra v divadle nezvyčajne pokojná a hľadisko plné rehoľníkov, čo vo mne vzbudilo pocit ako by som išla do divadla s Ježisom 🙂 (viac…)

Provinciálne zhromaždenie – nové vedenie

 Po prípravách a modlitbách sa v dňoch 15.-17. marca 2019  konalo volebné provinciálne zhromaždenie Slovenskej provincie.  Zhromaždenie bolo zamerané na formulovanie  nových smerov na nasledujúce obdobie 4,5 roka. Sestry vo svojich smeroch sa prioritne zamerali na oblasť formácie, duchovného rastu, komunitného života a  otvorenosti pre službu v súlade s dôstojnosťou a hodnotou života.   (viac…)

Februárové provinciálne stretnutie

Druhý februárový víkend sa konalo provinciálne stetnutie v Košiciach. Hlavnou témou bolo spoločne hľadanie vízie do ďalšieho obdobia Spoločnosti sociálnych sestier na Slovensku a taktiež prípravou na marcové stetnutie, ktoré bude spojené s voľbou novej provinciálnej predstavenej a rady.

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier