Jubilejné oslavy pokračujú v Rumunsku

Sesterské medzinárodné stretnutia pokračujú. Aj dnes niekoľko našich sestier odcestovalo do Cluju (Koložvár), aby sa pripojili k veľkej skupine sestier, ktoré sa už zopár dní zúčastňujú bohatého programu pripraveného rumunskými sestrami. Sestry z Generalátu píšu: “

Po ukončení osláv v maďarskej provincii slávnostnou svätou omšou v Bazilike svätého Štefana v nedeľu 14. mája sme sa v pondelok 15. mája spolu s hosťujúcimi sestrami vydali na cestu, aby sme sa pripojili k sestrám rumunskej provincie na ich oslavách, ktoré sa uskutočnia nasledujúci víkend.
Na tieto udalosti sa pripravujeme púťou do našej minulosti. V utorok sa skupina dvadsiatich šiestich sestier vybrala do Bukurešti, hlavného mesta Rumunska, ktoré je spojené s našou históriou. V rokoch 1930 až 1978 tu sestry pôsobili v oblasti náboženskej výchovy, charity a sociálnej práce. Vo štvrtok večer nás privítal bukureštský arcibiskup na svätej omši, ktorú slávil v katedrále.”

100 rokov… žije nám! 12. máj 1923 – Založenie SSS

Dnes sme vo všetkých našich komunitách oslávili naše 100. narodeniny. Spoločnosť sociálnych sestier bola založená 12. mája 1923 v Budapešti v Maďarsku. Našou tradíciou je každoročne v deň výročia o 7:35 hod. spoločne prečítať zápisnicu zo zakladajúceho stretnutia. Sestry z maďarskej provincie si v rámci svojich jubilejných osláv pripravili bohatý program, na ktorom sa zúčastnili sestry z celého sveta, aj zo Slovenska.
Sestry píšu o programe v Budapešti:

Pokračovať v čítaní “100 rokov… žije nám! 12. máj 1923 – Založenie SSS”

11. máj – oslavy bl. Sáry

Dnes 11. mája sme po celom svete slávili sviatok blahoslavenej sestry Sáry Salkaházy. Stalo sa už tradíciou, že si ju pripomíname svätou omšou, po ktorej nasleduje modlitba, ktorú vedie naša komunita.
Tento rok však tento modlitebný večer zároveň otvoril podujatia k storočnici v univerzitnom kostole v Budapešti, ktoré organizovala maďarská provincia našej Spoločnosti pri príležitosti 100. výročia nášho založenia. Spoločnosť sociálnych sestier bola založená tu v Budapešti 12. mája 1923. Je to mimoriadny dar, že na týchto podujatiach môžu byť prítomné sestry z celého sveta.

Komárno: Deň povolaní – deň radosti

Blíži sa štvrtá veľkonočná nedeľa, nedeľa Dobrého pastiera. Z tejto príležitosti sme mohli zavítať
do Komárna, do Cirkevnej spojenej školy Marianum, kde sa v stredu, 26. apríla slávil deň
povolaní. Tentokrát sme my, sociálne sestry mali tú česť hovoriť študentom o povolaní zasväteného
života. Deň sme začali svätou omšou, po ktorej nasledoval program pre gymnazistov. Na začiatku
programu sme mali rôzne aktivity, aby sme si pripomenuli, že na to, aby sme počuli Božie volanie,
musíme sa na chvíľu zastaviť. Ďalšie časti programu boli zamerané na rozhovor o vzťahu s Bohom,
o povolaní, o procese hľadania a dôležitosti sebapoznania. Na záver sme študentom pripomenuli
citát našej zakladateľky, sestry Margity, ktorá hovorievala, že: „Každé povolanie je veľké.“
Dúfame, že sa nám podarilo povzbudiť študentov k tomu, aby hľadali svoje vlastné, osobné miesto
na tomto svete a tak mohli uskutočniť Božiu myšlienku o nich.
Sme veľmi vďačné za tú milosť, že sme mohli stretnúť toľko mladých ľudí, ktorí hľadajú svoju
životnú cestu. Máme z toho radosť a zahŕňame ich do našich modlitieb! Sr. Flóra

Sociálne sestry oslavovali jubileum spolu s farníkmi

Spoločnosť sociálnych sestier, ktorá pôsobí aj vo farnosti Podunajské Biskupice, slávi tento rok 100. výročie svojho založenia. V piatok 21. apríla 2023 pozvali farníkov do pastoračného centra na kultúrno-duchovný večer, počas ktorého mali možnosť sociálne sestry bližšie spoznať.

Stretnutie otvorila sr. Renáta Jamborová, provinciálna predstavená slovami vďaky za plodnú spoluprácu  a vzájomnú podporu sestier a farníkov. Po pásme poézie a ukážok vážnej hudby v podaní hudobného dua umelcov p. Márie Andrejkovej a Bálinta Kovácsa nasledovala audio-vizuálna prezentácia o dejinách pôsobenia sociálnych sestier vo farnosti v období rokov 1937-1945. Vďaka archívnym záznamom máme pomerne veľa informácií o všestrannej práci sestier v neľahkých časoch vojny v prospech detí, dievčenskej mládeže aj mladých mamičiek vo vtedajších obciach Biskupiciach, Komárove aj Bratislave ako hlavnom meste. Predstavenie súčasnej komunity na Závodnej ulici, ktorou sa začala písať nová história prítomnosti sestier v obci po 70. ročnej prestávke, pokračovalo vo forme videa a vyústilo do moderovaného rozhovoru „gauč talk“, počas ktorého sa mohli účastníci pýtať sestier otázky, ktoré ich zaujímajú. Priateľské stretnutie sa zavŕšilo občerstvením a neformálnymi rozhovormi. Ďakujeme p. dekanovi Jozefovi Vadkertimu za prijatie vo farnosti Podunajské Biskupice a všestrannú úspešnú spoluprácu pri budovaní spoločenstva veriacich.

Sr. Zuzana Škrinárová, SSS

Naša sestra Orsi navrhla liturgické rúcha pre apoštolskú cestu Sv. Otca Františka v Maďarsku

Ako informovala TKKBS, Svätý Otec a kňazi budú počas svätej omše na Kossuthovom námestí v Budapešti špeciálny ornát. Liturgické rúcho navrhla naša sociálna sestra, členka generálnej rady a výtvarníčka Orsolya Fecske SSS. Objednávku dostala od Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie.

Ornátu dominujú biele a zlaté farby, ktoré odkazujú na veľkonočné obdobie. Dizajn sa rozširuje na ornát, štólu, mitru, pluviál a dalmatiku pre diakonov. Grafický návrh vychádza z motta podujatia: Kristus je naša budúcnosť. Hlavný ornament na ornáte zobrazuje vzkrieseného Krista, ktorý je viditeľný ako biely obrys svetla na zlatom pozadí. Z jeho srdca vychádzajú dva pramienky (symbolizujúce krv a vodu), ktoré sa rozrastajú a vytvárajú rieku. Modrá farba rieky má rovnakú farbu ako farba oblohy nad hlavou zmŕtvychvstalého Krista a tvorí most medzi zemou a nebom, čo tiež evokuje Pannu Máriu.

Prameň očami účastníčky

“V roku 2022/2023 sociálne sestry organizujú ďalší ročník programu Prameň, ktorý formuje mladé ženy v spoznávaní samých seba, v prehlbovaní svojho vzťahu s Bohom a rozlišovaní svojho jedinečného povolania, ktoré Pán Boh vysníval pre každú z nás. Počas prvého víkendu sme hľadali odpoveď na otázku “Kto som?”, pokým druhý víkend nám pomohol sa zamyslieť nad svojím osobným vzťahom s Bohom. Aktuálne tretí víkend nás obohatil krásou sviatostného manželstva. Mali sme možnosť vypočuť si hlboké a inšpirujúce svedectvo zo života sviatostných manželov, rozjímať nad Božím slovom o stvorení človeka i zažiť, ako nás vedie Duch Svätý životom vďaka peknej aktivite. Taktiež sme strávili čas v tichu tvárou v tvár milujúcemu Bohu pred Najsvätejšou sviatosťou. Nezabudnuteľným obohatením bol aj čas svätej omše Nedele Utrpenia Pána v benediktínskom kláštore na Sampore ako aj vzácne spoločenstvo sestier a mladých žien, ktoré úprimne hľadajú Pána.” Aďka