Seminár na tému: „Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy.“

V rámci permanentnej formácie sa sestry zúčastnili na seminári s témou: „Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskje krízy.“ Bol to hlboký moment stretnutia sa s prorokom Izaiášom. Záznam z prednášok či foto je možné nájsť tu:                                                                                                                                       http://www.kvpzr.sk/podujatia/izaias-a-jeho-cesta-do-bozich-hlbin-v-momente-nabozenskej-krizy/

 

„Prameň“ – DO pre dievčatá

Minulý víkend 10.-12.2.2017 sa v Banskej Bystrici v dome bl. Sáry uskutočnila druhá duchovná obnova z cyklu, ktorý nesie názov „Prameň“ –  načerpanie „živej vody“. Prvý víkend sa konal v novembri a bol zameraný na sebapoznanie. Témou tohto víkendu bol „Vzťah ja a Pán“, v duchu „…aby boli s NÍM…“.  (viac…)

Nová kniha o sr. Sáre Salkaháziovej

 V roku 10. výročia blahorečenia sr. Sáry a pri príležitosti jubilejného roku Spoločnosti sociálnych sestier vyšla nová kniha o živote sr. Sáry Salkaháziovej, pod názvom: „Apoštolka sociálnej spravodlivosti Sára Salkaháziová“ od Márie Puskelyovej. (viac…)

90. výročie Spoločnosti sociálnych sestier na Slovensku

Deň sviatku  zasväteného života  2. februára bol tiež dňom otvorenia nášho jubilejného roka. Je to 90. výročie príchodu sestier na Slovensko – (vtedajšie Československo), kde naším prvým pôsobiskom boli Košice – rodné mesto sestry Margity a bl. sestry Sáry. (viac…)

Stretnutie junioriek v Bratislave

Minulý víkend 28.-29.1.2017 sa juniorky našej Spoločnosti z Maďarska, Kuby a Slovenska stretli na formačnom stretnutí v komunitnom dome Magnifikat v Bratislave. (viac…)

Projekt SÁRA- pomoc rodinám

sara 2017

Aktuálne hľadáme : Dobrovoľníčku/dobrovoľníka do rodiny s dvoma deťmi.
Dievčatko má 3 roky a chlapec 1,5 roka. Mamička je vdova približne pol roka. (viac…)

Obeta sestry Sáry 27.12.1944

27.decembra 1944 obkľúčili nilaši (ozbrojenci fašistickej moci) domov pre pracujúce ženy na ulici Bokréta, ktorý viedla sr. Sára. V tomto dome ukrývali Židov. Sestra Sára sa v tom čase nezdržiavala v dome, prišla na poslednú chvíľu. Zatknutiu sa mohla vyhnúť, ale neurobila to. Ako zodpovednú domu ju odvliekli a v ten istý večer vyzliekli donaha, zastrelili a hodili do ľadového Dunaja v Budapešti, pri pilieri Mosta slobody. Pred popravou sr. Sára pokľakla, obrátila sa k svojim vrahom a s pohľadom k nebu sa prežehnala. Boh prijal jej sebaobetovanie, jej mučeníctvo bolo naplnené. Okrem sestry Sáry ani jediná sestra neprišla v dôsledku pustošenia 2. svetovej vojny o život. (viac…)

„Gloria in Excelsis Deo“

„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Davidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ (Lk 2,10-11) 

Ako prvým bola radostná zvesť ohlásena pastierom, najchudobnejším z chudobných toho času. Anjel prišiel k tým čo mali otvorené srdce, „…lebo mocnáron zosadil z trónov  a povýšil ponížených…“ (Lk 1,52)

„Hlavným cieľom nášho života je dovoliť Bohu pritiahnúť nás do svojej blízkosti.“                                                                (sr. Margita Šlachtová)

Nebojme sa zosadnúť z našich trónov, plánov, očakávaní,…. Nechajme sa ako pastieri vyrušiť zo svojej práce a toho čím sme plný  a ponáhľajme sa pozrieť čo sa to deje TEJTO NOCI.  Všetkým vyprosujeme spočinutie v BOŽEJ BLÍZKOSTI.

S láskou sociálne sestry

“Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“

(Jn, 14, 27)