Kvetná nedeľa

„Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“ (Mt 21,5) Náš Kráľ prichádza k nám, k TEBE do toho čo práve zažívaš. Vstupuje ako Kráľ a vovádza nás do tajomstva Veľkého týždňa – srdca liturgického roka. Nech je to časom ticha, osobného stretnutia s Kristom, ktorý „mne“ priniesol spásu. 

Sviatok „Zvestovanie Pána“ – 25.marec

Od dnes máme 9 mesiacov do Vianoc. Čas plodnosti, kedy sa aj v nás chce Ježiš nanovo narodiť. Zdravas, ó Nepoškvrnená Mária, živý svätostánok Božstva, v ktorom si skrytá večná Múdrosť praje prijímať poklonu anjelov i ľudí. Zdravas, ó Kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podriadené všetko, všetko to, čo je nižšie od Boha. Zdravas, ó bezpečné Útočisko hriešnikov, čo svoje milosrdenstvo nikomu neodopieraš. V Márii sa „Slovo stalo Telom“.  Nech nám Máriin príhovor pomáha, aby sa Božie Slovo v našom srdci stalo živým.

Veľký pôst

Máme za sebou polovicu veľkého pôstu, času v ktorom nás Boh ústami proroka Joela vyzýva:  „… obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.“  Pôst je tiež časom spoluúčasti, aby sme mohli so žalmistom povedať: „Navráť mi (Pane) radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty“, aby sme životom ohlasovali Božiu slávu. Cirkev nás v tomto pôstom čase pozýva k modlitbe krížovej cesty, nech  sa nám stane pomôckou ako s krížom v srdci kráčať životom.

Seminár na tému: „Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy.“

V rámci permanentnej formácie sa sestry zúčastnili na seminári s témou: „Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskje krízy.“ Bol to hlboký moment stretnutia sa s prorokom Izaiášom. Záznam z prednášok či foto je možné nájsť tu:                                                                                                                                       http://www.kvpzr.sk/podujatia/izaias-a-jeho-cesta-do-bozich-hlbin-v-momente-nabozenskej-krizy/

 

„Prameň“ – DO pre dievčatá

Minulý víkend 10.-12.2.2017 sa v Banskej Bystrici v dome bl. Sáry uskutočnila druhá duchovná obnova z cyklu, ktorý nesie názov „Prameň“ –  načerpanie „živej vody“. Prvý víkend sa konal v novembri a bol zameraný na sebapoznanie. Témou tohto víkendu bol „Vzťah ja a Pán“, v duchu „…aby boli s NÍM…“.  (viac…)

Nová kniha o sr. Sáre Salkaháziovej

 V roku 10. výročia blahorečenia sr. Sáry a pri príležitosti jubilejného roku Spoločnosti sociálnych sestier vyšla nová kniha o živote sr. Sáry Salkaháziovej, pod názvom: „Apoštolka sociálnej spravodlivosti Sára Salkaháziová“ od Márie Puskelyovej. (viac…)

90. výročie Spoločnosti sociálnych sestier na Slovensku

Deň sviatku  zasväteného života  2. februára bol tiež dňom otvorenia nášho jubilejného roka. Je to 90. výročie príchodu sestier na Slovensko – (vtedajšie Československo), kde naším prvým pôsobiskom boli Košice – rodné mesto sestry Margity a bl. sestry Sáry. (viac…)

Stretnutie junioriek v Bratislave

Minulý víkend 28.-29.1.2017 sa juniorky našej Spoločnosti z Maďarska, Kuby a Slovenska stretli na formačnom stretnutí v komunitnom dome Magnifikat v Bratislave. (viac…)

Projekt SÁRA- pomoc rodinám

sara 2017

Aktuálne hľadáme : Dobrovoľníčku/dobrovoľníka do rodiny s dvoma deťmi.
Dievčatko má 3 roky a chlapec 1,5 roka. Mamička je vdova približne pol roka. (viac…)