Týždeň podujatí s blahoslavenou sr. Sárou

Prežívame vďačnosť za dar blahoslavenej sestry Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ktorá sa narodila v Košiciach pred 120 rokmi. V tomto roku si tiež pripomíname aj 75. výročie jej mučeníckej smrti. 

Pri tejto príležitosti sme usporiadali niekoľko podujatí, pri ktorých sme chceli sestru Sáru priblížiť veriacim v Bratislave i Košiciach. 

V utorok 7.5. sme zavítali medzi mládež, ktorá sa stretáva v Arcidiecéznom centre pre mládež Vinica v bratislavskej Rači. Po svätej omši a moderovanej adorácii nasledovalo neformálne stretnutie s mladými, počas ktorého sme im nielen predstavili život sr. Sáry, ale aj odpovedali na ich zvedavé otázky.  (viac…)

Sviatok sr. Sáry – 11.5.

Pri príležitosti liturgickej spomienky sr. Sáry Salkaházi, ktorá bude v sobotu 11.5.2019 pripravujeme duchovnú obnovu s témou: “Zapáľ vo mne lásku”, v krásnom prostredí hôr v Bacúrove.  

Prianie k Veľkej noci

Prameň – 3. ročník

Na treťom spoločnom víkende akcie Prameň sme sa venovali téme zasväteného života. Vycestovali sme do Košíc kde sme sa zúčastnili divadelného predstavenia o bl. sestre Sáre. Hra bola prekrásna, atmosféra v divadle nezvyčajne pokojná a hľadisko plné rehoľníkov, čo vo mne vzbudilo pocit ako by som išla do divadla s Ježisom 🙂 (viac…)

Provinciálne zhromaždenie – nové vedenie

 Po prípravách a modlitbách sa v dňoch 15.-17. marca 2019  konalo volebné provinciálne zhromaždenie Slovenskej provincie.  Zhromaždenie bolo zamerané na formulovanie  nových smerov na nasledujúce obdobie 4,5 roka. Sestry vo svojich smeroch sa prioritne zamerali na oblasť formácie, duchovného rastu, komunitného života a  otvorenosti pre službu v súlade s dôstojnosťou a hodnotou života.   (viac…)

Februárové provinciálne stretnutie

Druhý februárový víkend sa konalo provinciálne stetnutie v Košiciach. Hlavnou témou bolo spoločne hľadanie vízie do ďalšieho obdobia Spoločnosti sociálnych sestier na Slovensku a taktiež prípravou na marcové stetnutie, ktoré bude spojené s voľbou novej provinciálnej predstavenej a rady.

Vďaka za SDM v PANAME

 

Zúčastniť sa na Svetových dňoch mládeže v  Paname bolo pre mňa veľkým zážitkom. Obzvlášť, že som tam mohla byť spolu s našimi  sestrami z rôzných štátov, a to z Mexika, Slovenska, Kuby, USA. Mali sme možnosť spolu slúžiť mladým v stánku na Expo povolaní. Mladí, ktorí nás navštívili boli veľmi otvorení a ani jazyková bariéra nebola prekážkou. Mala som veľa milých  zážitkov s panamčanmi, ich ochota pomôcť v rôznych situáciách, prívetivosť, radosť zostali v mojom srdci. Tieto zážitky vo mne 

ešte len umocnilo stretnutie so Svätým Otcom, jeho slová povzbudenia, otcovskej lásky či mladým alebo vekovo starším a jeho výzvy žiť ásku tu a teraz ma posilnili v mojej službe.                                                                                    (sr. Zuzana Valuszová)

Ďakujeme za modlitby. Tešíme sa na SDM v LISABONE 2022.

Viac foto vo fotogalérii.

 

 

Pozdrav od sestier v Paname!

“Pozdravujeme zo SDM v Paname. Je tu milostivý čas na sesterstvo, ktoré zažívame v rámci našej medzinárodnosti, vrúcne prijatie domácich a radosť mladej Cirkvi. Od zajtra začína EXPO POVOLANÍ, ako jednu z alternatív  programu SDM. Pútnikov v Paname čakáme v Parku Omar, stánok č. 63 a tých, čo sú doma, prosíme o modlitby.” sr. Zuzana a sr. Marcela

Dve naše sestry idú do Panamy na SDM!

Dnes sme vyprevadili naše bratislavské sestry Zuzku a Marcelku na ďalekú cestu do Panamy. Ich vlastnými slovami: 

„Dnes odchádzame na Svetové dni mládeže do Panamy. Spolu so sestrami z Kuby, Mexika, Kalifornie sme pozvané v duchu motta SDM: „Hľa, služobnica Pána…“ zažiť spoločenstvo univerzálnej Cirkvi a vydať svedectvo radosti zasväteného života. Zúčastníme sa dní v diecéze Penonomé a potom samotný týždeň prežijeme v Panama city, kde sa zapojíme do medzinárodného Expa povolaní, kde budeme mať stánok. Takže tí, čo ste v Paname, čakáme vás, tých, čo ostávajú doma, prosíme o modlitby.“ 

Sr. Zuzana a sr. Marcela

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier