Pridružení členovia a členky

Aby práca  Sociálnych sestier pre Božie kráľovstvo bola účinnejšia, do spolupráce na realizácii nášho poslania priberáme – v závislosti od ich životného stavu – aj pridružených členov a členky.

Podľa našich Konštitúcií: „Na našej komunite a duchovnosti majú v širšom zmysle slova účasť aj pridružení členovia, spolupracovníci a priatelia. Zúčastňujú sa na našom poslaní a v súlade so svojím životným stavom. 

Medzi pridružených členov môžu patriť ženy i muži, klerici, osoby viazané manželstvom i slobodní, ktorí spolu s nami túžia budovať Božie kráľovstvo. Žijú podľa vlastných pravidiel a  zaväzujú sa v Spoločnosti prísľubom vernosti na jeden rok, ktorý potom každý rok obnovujú. 

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)

Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier