Dobrovoľnici

služba: Obsah služby závisí od konkrétnej rodiny, jej potrieb. Podpora zahŕňa: fyzickú pomoc pri výchove, priamej starostlivosti a opatere deti, doučovanie, sprevádzanie na krúžky, vychádzky.

Ponuka pre dobrovoľníkov:

vedenie: tréningový program pred začatím služby pre prácu a kontakt s rodinou a deťmi, pravidelné stretnutia na reflektovanie svojho pôsobenia v rodine a tiež získavanie nových pohľadov a zručnosti na zvládanie rôznych situácii v rodine. Súčasťou vedenia je modlitba a duchovné obnovy.

poradenstvo : možnosť kedykoľvek kontaktovať koordinátora a riešiť prípadné problémy osobne.

Ak sa chceš stať dobrovoľníkom v projekte Sára a ponúknuť svoj voľný čas a ochotu pomôcť rodinám, kontaktuj sa na koordinátora v svojom meste.

“V Tebe, s Tebou a skrze Teba.
Poďte, v hladných vás budem sýtiť
a v biednych obohacovať.“

(Motto - 2019)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2019 Spoločnosť sociálnych sestier