Dobrovoľníci

SLUŽBA: obsah služby závisí od konkrétnej rodiny, jej potrieb. Podpora zahŕňa: fyzickú pomoc pri výchove, priamej starostlivosti a opatere deti, doučovanie, sprevádzanie na krúžky, vychádzky.

Ponuka pre dobrovoľníkov:

VEDENIE: tréningový program pred začatím služby pre prácu a kontakt s rodinou a deťmi, pravidelné stretnutia na reflektovanie svojho pôsobenia v rodine a tiež získavanie nových pohľadov a zručnosti na zvládanie rôznych situácii v rodine. Súčasťou vedenia je modlitba a duchovné obnovy.

PORADENSTVO: možnosť kedykoľvek kontaktovať koordinátora a riešiť prípadné problémy osobne.

Ak sa chceš stať dobrovoľníkom v projekte Sára a ponúknuť svoj voľný čas a ochotu pomôcť rodinám, kontaktuj sa na koordinátora v svojom meste.