Projekt Sára na Slovensku

Košice :

Koordinátor: sr.Anna Liptáková, SSS, sr. Ľudmila Surmajová, SSS

Kontakt: sara.socialnesestry@gmail.com

Nitra:

Kontakt: www.centrumprerodinu.sk, nitrianskerodiny@gmail.com

Trnava:

Koordinátor: Mgr. Veronika Drgoňová, PhDr. Michal Lipovský Centrum pomoci pre rodinu v Trnave 

Kontakt: www.cppr.sk, E-mail: cppr@cppr.sk

0948 02 04 12

Pobočka v Piešťanoch:
Koordinátor: Mgr. Katarína Bujnová Centrum pomoci pre rodinu pobočka Piešťany
Kontakt: E-mail: cppr.piestany@gmail.com
0944 376 741

Žilina :

Koordinátor:  Mgr. Zuzana Vrbinárová

Kontakt:  sara.zilina@gmail.com

Bratislava:

Koordinátor: Mgr. Mária Adamcová

Kontakt: mariadamcova@gmail.com

 

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)

Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier