Projekt Sára na Slovensku

Košice :

Koordinátor: sr.Anna Liptáková, SSS, sr. Ľudmila Surmajová, SSS

Kontakt: sara.socialnesestry@gmail.com

Nitra:

Kontakt: www.centrumprerodinu.sk, nitrianskerodiny@gmail.com

Trnava:

Koordinátor: Mgr. Michal Lipovský, pod záštitou: OZ Centrum pomoci pre rodinu

Kontakt: www.cppr.sk, cppr@jezuiti.sk

Žilina :

Koordinátor:  Mgr. Zuzana Vrbinárová

Kontakt:  sara.zilina@gmail.com

Bratislava:

Koordinátor: Mgr. Mária Adamcová

Kontakt: mariadamcova@gmail.com

 

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier