Rodina

služba: obsah služby závisí od konkrétnej rodiny jej potreby a teda podpora zahŕňa: fyzickú  pomoc pri výchove, priamej starostlivosti  a opatere  deti, doučovanie, sprevádzanie na krúžky, vychádzky.

vedenie: výchovu a usmerňovanie detí vo vzťahu k rodičom, súrodencom, rovesníkom, spolužiakom, príbuzným, hodnotám

poradenstvo: rozširovanie sociálneho vedomia so zákonnými možnosťami riešenia sociálnej situácie rodiny, rodinné poradenstvo

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier