Rodina

služba: obsah služby závisí od konkrétnej rodiny jej potreby a teda podpora zahŕňa: fyzickú  pomoc pri výchove, priamej starostlivosti  a opatere  deti, doučovanie, sprevádzanie na krúžky, vychádzky.

vedenie: výchovu a usmerňovanie detí vo vzťahu k rodičom, súrodencom, rovesníkom, spolužiakom, príbuzným, hodnotám

poradenstvo: rozširovanie sociálneho vedomia so zákonnými možnosťami riešenia sociálnej situácie rodiny, rodinné poradenstvo

“V Tebe, s Tebou a skrze Teba.
Poďte, v hladných vás budem sýtiť
a v biednych obohacovať.“

(Motto - 2019)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2019 Spoločnosť sociálnych sestier