Národné katolícke charizmatické stretnutie v Budapešti

 Dimg_20161112_170928ňa 12.11.2016 som sa zúčastnila Národného katolíckeho charizmatického stretnutia v Budapešti s nosnou myšlienkou “Zvestujte jeho zázraky …!”(ž 96,3). Tento rok stretnutie slávilo 25. výročie svojho založenia. Ďakovnú sv. omšu slávil kardinál Péter Erdő. Naše sestry z maďarskej provincie slúžia na tomto stretnutí modlitbou príhovoru a tiež sú zapojené v ogranizačnom tíme. Priebeh stretntia sa pretkával modlitbou chvál, svedectvami, ďakovným pohľadom do minulosti a adoráciou. Zažívali sme živú prítomnosť Ducha Svätého, ktorého prinášame do našich domovov.

sr. Zuzana