“Prameň” – duchovná obnova pre dievčatá

V sobotu 26.11.2016 sa v dome Magnifikat v Bratislave uskutočnila prvá duchovná obnova z cyklu, ktorý nesie názov PRAMEŇ. Ide o 4 stretnutia v šk. roku 2016/2017 zamerané na načerpanie “živej vody” pri Pánovi a načúvaniu Jeho tichého hlasu o Božom pláne, ktorý ma o nás.  Toto prvé stretnutie malo tému: “Kto som?” Cez dscn3527Božie slovo stretnutia sa Pána Ježiša so Samaritánkou, aktivitky zamerané na spoznanie a nanovo objavenie toho, čo je uk
avujúci pohľad.  Nechýbala prechádza spríjemnená krásnym počasím, ktoré bolo zvlášť v ten deň slnečné a teplé. Podvečer sme si vyrobili adventné vence a spolu s Pannou Máriou sme vykročili do času očakávania narodenia Ježiša K
rista  spoločnou modlitbou vešpier a ruženca. Obohatením programu bol koncer Piotra Rubika v Bratislave.  Ďalším pokračovaním bude stretnutie vo
dscn3530
februári na tému: “Vzťah Ja a Pán”.  Viac foto vo fotogalérii.