Seminár na tému: “Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy.”

V rámci permanentnej formácie sa sestry zúčastnili na seminári s témou: “Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskje krízy.” Bol to hlboký moment stretnutia sa s prorokom Izaiášom. Záznam z prednášok či foto je možné nájsť tu:                                                                                                                                       http://www.kvpzr.sk/podujatia/izaias-a-jeho-cesta-do-bozich-hlbin-v-momente-nabozenskej-krizy/