Sviatok “Zvestovanie Pána” – 25.marec

Od dnes máme 9 mesiacov do Vianoc. Čas plodnosti, kedy sa aj v nás chce Ježiš nanovo narodiť. Zdravas, ó Nepoškvrnená Mária, živý svätostánok Božstva, v ktorom si skrytá večná Múdrosť praje prijímať poklonu anjelov i ľudí. Zdravas, ó Kráľovná neba i zeme, ktorej vláde je podriadené všetko, všetko to, čo je nižšie od Boha. Zdravas, ó bezpečné Útočisko hriešnikov, čo svoje milosrdenstvo nikomu neodopieraš. V Márii sa „Slovo stalo Telom“.  Nech nám Máriin príhovor pomáha, aby sa Božie Slovo v našom srdci stalo živým.