Oslava sviatku bl. sestry Sáry

Vo sviatok bl. sestry Sáry sme vo farnosti Podunajské Biskupice, kde bývame, spoločne slávili sv. omšu a adoráciu ku jej cti. Témou adorácie bol vzťah sr. Sáry k eucharistickému Kristovi: “Sadnúť si k Ježišovým nohám a počúvať, čo mi hovorí. „ Čo hovorí Ježiš? Daj mi svoje srdce. Buď celá moja. Miluj ma veľmi. Chci celým svojím srdcom čo chcem ja aj vtedy, keď tomu nerozumieš. Buď pokojná. Buď dieťaťom a zároveň silným človekom. V srdci, v očiach dieťa, vo vôli človek.“ Na konci sv. omše si veriaci uctili relikviu sestry Sáry – cilicium (kajúci pás) a po nej nasledovalo agapé a milé stretnutie s veriacimi.

Bl. sr. Sára, ktorá si slúžila mocou Ducha Svätého, oroduj za nás.

Viac foto vo fotogalérii.

 

Litánie k bl. Sr. Sáre Salkaházi

 

Pane, zmiluj sa.   

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Snúbenica Ducha Svätého, zmiluj sa nad nami.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si vzorom sebaobetujúcej lásky, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si bez podmienok zasvätila svoj život Bohu, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si milovala Krista horiacou láskou, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si slúžila ľuďom mocou Ducha Svätého, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si nelipla k dobrám tohto sveta, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá kráčaš pred nami v poslušnosti, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá nás učíš vďakyvzdávaniu, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá nás pozývaš k vytrvalej modlitbe, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá stojíš pri nás v čase pokušení, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá nám pomáhaš v prijímaní utrpenia, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si svedkom Božieho milosrdenstva, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si hrdinsky znášala poníženia, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si žehnala ťažko prijateľných ľudí, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si vytvorila spoločenstvo s ťažko pracujúcimi, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si ochankyňou slabých a prenasledovaných, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si sa s rovnakou láskou ujala národnostných, náboženských a rasových menšín, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si obetovala svoj život za starých, chorých a slabých, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá oroduješ za trpiacich, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si pomocníčkou na ceste obrátenia, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si ostala verná svojmu svätému Snúbencovi, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si vždy ochotne odpovedala na Božie volanie, oroduj za nás.

Blahoslavená sestra Sára, ktorá si dala svoj život za svojich milovaných, oroduj za nás.

Modlitba:

Nebeský Otče, ty si prijal dobrovoľne obetu bl. sr. Sáry Salkaházi, snúbenice tvojho Syna. Prosíme ťa, aby príklad jej života v ľudských srdciach vzbudil snahu o jednotu a lásku v dnešnom svete rozdelenom nenávisťou, a aby jej orodovanie prinieslo bohaté ovocie Kristovho milosrdenstva a jednoty. Skrze Krista nášho Pána. AMEN