Oslava Zoslania Ducha Svätého – hlavného patróna Spoločnosti sociálnych sestier

Turíčny víkend 3.-4.6.2017 sa sestry Spoločnosti sociálnych sestier stretli v novom provinciálnom dome v Košiciach, aby spoločne oslávili hlavného patróna Ducha Svätého.  Pri tejto príležitosti v sobotu počas sv. omši obnovili sľuby juniorka sr. Marcela Chromeková – 2. rok, a sr. Hana Plichtová pri zlatom jubileu 50 rokov života sľubov.Don Dušan Vilhan v závere sv. omši ocenil vernosť žitia sľubov v zasvätenom živote a zároveň poukázal na vzácny príklad ako povzbudenie pre mladšie sestry.  Taktiež povzbudil sestry, nech nový dom je miestom nového života. Stretnutie pokračovalo oslavou a zdieľaním sa sr. Hany s jej povolaním a skúsenosťou zasväteného života. Počas vešpier sa konala ďalšia slávnosť, pri ktorej provinciálna predstavená Daniela Kimličková uviedla Zuzanu Škrinárovu  do obdobia kandidatúry, ktorý bude prebiehať v dome Magnifikat v Bratislave. Zuzka sa predstavila komunite s jej cestou hľadania povolania a prosbou o sprevádzanie  modlitbou.  Program vyvrcholil hlavnou sv. omšou v nedeľu, kde ako hovorí Sv. Písmo: boli všetci vedno na tom istom mieste.“ Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“

Stretnutie bolo posilnením pre život v našom zasvätenom živote, časom radosti z obnovy sľubov a príchodu novej kandidátky

Svätý duch nás pobáda odpovedať na lásku láskou, dáva nám milosť za milosťou, kým sa nestaneme podobné Ježišovi. (konšt. SSS)

Viac foto vo fotogalérii.