ADVENT so sr. SÁROU

Pozývame vás prežiť advent so sr. Sárou. Každý deň jedna myšlienka, ktorá nech je inšpiráciou pre adventné zastavenie sa a očakávanie Vianoc.                                                                                           

24.12.2017

“Ak chce ísť človek k maličkému vianočnému Ježiškovi, tak sa musí stať celkom maličkým dieťatkom. Nevinným, čistým. Len ako dieťa môže objať najdrahšie Dieťa tak, aby pri objatí vypuklo plesanie, vypukla radosť.”

( sr. Sára )