Boli sme na P18 – Expo povolaní

V sobotu 28. 7. 2018 sme sa zúčastnili Expo povolaní na P18. Mali sme možnosť spoznať nových ľudí, stretnúť starých známych z rôznych rehoľných komunít a v neposlednom rade tvoriť spoločenstvo so svojimi sestrami žijúcimi ďaleko od seba. Vnímam to ako výbornú príležitosť dať sa spoznať ako komunita. Mladí ľudia sa mohli zúčastniť rôznych aktivít, ktoré pre nich pripravili rehoľníci. Témou bola odvaha. Myslím si, že najväčšou odvahou je schopnosť mladých ľudí postaviť sa a kráčať proti prúdu tohto sveta. Žiť svoju každodennosť verne a plniť si svoje povinnosti. Nie vždy sa od nás čakajú veľké činy, ale podstatné je, koľko lásky do nich vložíme. Tohtoročné motto našej Spoločnosti nám to jasne hovorí: „Buď mojím svetlom“. Verím, že svetlo, ktoré nám dáva Kristus sa šírilo aj na tomto stretnutí a šíri sa ďalej prostredníctvom ďalších ľudí… (sr. Anna)