Týždeň podujatí s blahoslavenou sr. Sárou

Prežívame vďačnosť za dar blahoslavenej sestry Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ktorá sa narodila v Košiciach pred 120 rokmi. V tomto roku si tiež pripomíname aj 75. výročie jej mučeníckej smrti. 

Pri tejto príležitosti sme usporiadali niekoľko podujatí, pri ktorých sme chceli sestru Sáru priblížiť veriacim v Bratislave i Košiciach. 

V utorok 7.5. sme zavítali medzi mládež, ktorá sa stretáva v Arcidiecéznom centre pre mládež Vinica v bratislavskej Rači. Po svätej omši a moderovanej adorácii nasledovalo neformálne stretnutie s mladými, počas ktorého sme im nielen predstavili život sr. Sáry, ale aj odpovedali na ich zvedavé otázky. 

Vo štvrtok 9.5. sa jedna skupina sestier vybrala do farnosti Bratislava-Podunajské Biskupice, kde si veriaci mohli tiež uctiť relikviu bl. Sáry. Druhá skupina pripravila program v spolupráci s bratmi kapucínmi. Počas tradičnej štvrtkovej večernej svätej omše v známom bratislavskom kapucínskom kostole, ktorú celebroval br. Martin Borkovský, OFMCap sme sa mohli nielen zamyslieť nad životným príbehom, zápasmi aj odkazom sr. Sáry, ale aj nechať sa ňou takpovediac “vyrušiť”. Ponorenie sa do Božej prítomnosti počas adorácie umocňovali zamyslenia zo Sárinho denníka i jemné chválové piesne. 

Oslavy zakončilo slávenie slávnostnej svätej omše v deň liturgickej spomienky dňa 11.5. o 18.00 v košickom Dóme sv. Alžbety, ktorú slávil emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.