Prameň- Premeň

Minulý víkend sme ukončili 3. ročník kurzu Prameň – kurz zameraný na rozpoznávanie povolania. Realizuje sa v štyroch víkendoch počas šk. roka. Tento ročník sme prežili spoločnú cestu hľadania povolania troch mladých žien. 

Svedectvo účastníčky:

„Prameň. Stretli sme sa tu zas – z rôznych koncov Slovenska, v rozličných úsekoch našich životných ciest, no s láskou k Ježišovi, ktorá nás tak veľmi spája.

Náš posledný spoločný víkend. Tento čas sme sa pozreli hlbšie na manželstvo ako cestu posvätenia.  O spoločnej životnej púti v  manželstve nám porozprávali krásny manželia, ktorý tento rok slávia 5. výročie sobáša. Pre  mňa osobne to bol veľmi obohacujúci čas. Dňom nás sprevádzala zasvätená Janka, ktorá nás obohatila o jej svedectvo na ceste za a s Pánom Ježišom. Čerešničkou na torte bola malá veľká svätica Filoména, ktorej relikvie sme navštívili v Modrom kostolíku.

Prejsť si obnovami Prameňa a zažiť tam krásne chvíle by bolo pozlátkou, keby som ostala len pri dojmoch a spomienkach. Na stretnutia Prameňa som častokrát prichádzala s hlavou plnou otázok, no domov som sa vracala s úsmevom na tvári a pokojom v srdci. Áno, stretla som tam živého Ježiša… Bol v úsmevoch a slovách milých sestier, bol v lúčoch slnka a v šume rieky, bol v tichu kaplnky, bol v nás samých. Prameň si ma privinul bližšie k Ježišovi a pozvbudzoval ma žiť v Jeho prítomnosti a láske. Ďakujem Pánu Bohu a vnímavým srdciam na Jeho hlas, nielen za krásny čas, ale hlavne za premenu, ktorá pramení z Prameňa Jeho lásky.“ 

(účastníčka Veronika)