Darujte nám 2% z dane

V tomto roku sa ako Spoločnosť sociálnych sestier uchádzame o darovanie 2% zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb.

Vaše 2% neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte Spoločnosť sociálnych sestier. Pomôžete nám tak získať finančné prostriedky, ktorými podporíme naše sociálne projekty a formačnú prácu s mládežou. 

Tu si môžete stiahnuť tlačivo na poukázanie 2%. Všetky naše údaje sme už pre Vás vyplnili. Kliknite a stiahnite tento súbor: 2%SSS_19  

Postup pre poukázanie 2%, resp. 3% v roku 2020

Dôležitý dátum je 15. február 2020. Do tohto dňa potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane).  

Ak ste pracovali ako dobrovoľník, pred tým, než vypíšete tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku. Ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2%, ale 3%. 

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2020. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo –  Vyhlásenie o poukázaní 2%, ktoré sme spomínali na začiatku a ktoré si môžete stiahnuť na tomto odkaze: 2%SSS_19 . 

Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2020. Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.