Nové svedectvá po duchovných cvičeniach online

Reflexia na duchovné cvičenia so sestrou Sárou

                Tieto duchovné cvičenia sa mi veľmi páčili. Bolo to niečo výnimočné, dynamické, jedinečné a obohacujúce. Cesta, ako som sa ku nim dostala, bola skutočne zázračná. Najprv sa mi to krylo s dátumom mojich prijímačiek, no nakoniec to Pán Boh tak zariadil, že som sa zmestila až na druhý turnus. Keďže brigádujem, časovo to bolo niekedy obmedzujúce, no i to málo, čo som stíhala, mi veľmi veľa dalo. Ospravedlňujem sa, že som vymeškala niektoré stretnutia.

                Obdivujem Vašu snahu a ochotu robiť niečo takéto v online priestore. Vnímam to ako veľký BONUS, lebo inak by som nemala možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení. Veľmi si vážim osobný čas zdieľania so sestričkou. Úplne úžasne ste to vymysleli, že nás to nútilo modliť sa, zamýšľať sa nad vecami plus mať človeka, s ktorým to môžem zdieľať a prerozprávať plus počuť spätnú väzbu a taký Boží pohľad na veci. Sestrička, ktorú som dostala je mojou pozemskou patrónkou zo spoločenstva Angelus. A tak som zostala ohromená pred Pánom, ako úžasne pôsobí v našich životoch.

                Pán Boh ma skutočne oslovoval a prehováral mi do duše či už cez slová Svätého Písma alebo samotný prenádherný denníček sestry Sáry. Budem úprimná, v poslednom čase som bola tak trošku vzdialená od Pána Boha a nevenovala som mu veľa času. Volal ma, no ja som ho často prehliadala. Skrze tieto duchovné cvičenia som si uvedomila PODSTATU TICHA a hĺbku Ježišových slov. Rozhodnutie bolo jasné. Chvíľu mi trvalo prekonať sa ráno vstávať skôr, no teraz môžem povedať, že je to medzi nami oveľa lepšie. Teraz som si tak viac istá a viem, čo mám a čo nemám robiť, čo odo mňa žiada a prečo sa oplatí robiť to, čo je jeho vôľou. Vidím jeho prst v mojich dňoch už len skrze to, že sa nechávam napĺňať jeho prítomnosťou – veď vy samy poznáte, o čom hovorím. A poznáte to stokrát lepšie. No ja som padla a teraz som vstala a kráčam ďalej, stále vpred za ním a som naplnená radosťou a šťastím, že ma tak osobne, úprimne, hlboko a intímne miluje.

                V podstate ste spravili skutok lásky pre svojho milenca, keď ste ma skrze tieto požehnané dni pritiahli bližšie ku Nemu. Asi vám ani nemám za čo ďakovať, lebo On sám sa Vám poďakuje svojou priazňou, láskou a požehnaním, ktoré Vám posielam v tento čas, kedy píšem túto reflexiu, či v čase, keď si budem spomínať na tieto dni. Odnášam si veľa pokoja, lásky, povzbudenia a chuti VYKROČIŤ každým dňom za Ním ZAS A ZNOVA bez ostychu a hanby..

Nech Vás žehná Pán a bohato odmení to, čo ste rozsiali nielen do môjho úbohého srdca.

                Veronika M.

 

Veľmi vám ďakujem za váš čas, otvorenosť, úprimnosť a službu počas týchto duchovných cvičení. Bol to pre mňa veľmi intenzívny čas, plný Božej aktivity. Tento spôsob DC bol aj pre mňa niečím novým, ale myslím, že niečím pre mňa v tomto období veľmi užitočným. Asi by bolo pre mňa ľahšie niekde sa zavrieť, izolovať sa od povinností, ľudí a rušivých podnetov, ale takto to bola pre mňa veľmi hodnotná lekcia naučiť sa vyhradiť si čas pre Pána v bežných dňoch. A za to som veľmi vďačná. Tým, že to neboli moje prvé DC, mala som na začiatku trošku problém so svojimi predstavami a chcela som sa Bohu tak trošku ,,miešať do kapusty”. Ale postupne to prešlo a myslím, že ma to posunulo vpred. Chcem vám veľmi poďakovať za to, čo robíte a žehnám vám veľa Božej prítomnosti a pokoja v živote, sily v službe a lásky v srdci.

Katarína