Nová kaplnka v dome Magnifikat v Bratislave

                                       

Dňa 7. 11, 2020 bola požehnaná nová kaplnka Ducha Svätého v Bratislave. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri jej zrealizovaní. Nech Vám to náš dobrý Boh štedro odmení!