Medzinárodná online konferencia: “Ľudská dôstojnosť v 21. storočí”

Pripravujeme medzinárodnú konferenciu : Ľudská dôstojnosť v 21. storočí“

 Generalát Spoločnosti sociálnych sestier organizuje Medzinárodnú konferenciu o Sociálnej náuke Cirkvi v dňoch 19. – 20. februára 2021. Radi by sme ju sprístupnili aj pre širšiu verejnosť a univerzitných študentov. Prednášky sa budú dať sledovať v štyroch jazykoch: angličtine, maďarčine, slovenčine a španielčine. Ak mate záujem o konferenciu prosím vyplňte registračný formulár do 15. Februára 2021.

Ak ste študent VŠ link na formulár pre prihlasovanie je : https://forms.gle/NQjV1ykQcevxUJGs8

Ak ste iná cieľová skupina, sympatizant, sociálny pracovník, alebo iné :  formulár na prihlásenie je  na linke  :  https://forms.gle/owVfeNNBKMqc8snB9

V prípade problému s registráciou kontaktujte marta.andrasckova@gmail.com