Synoda – Kráčame spoločne

V túžbe odpovedať na pozvanie Svätého Otca Františka sa aj my, sociálne sestry, zapájame do synodálneho procesu spoločného načúvania, vyjadrovania svojich pohľadov a povzbudenia do misie.

V Košiciach sa sr. Ľudka Surmajová zúčastňuje stretnutí na úrovni rôznych rehoľných spoločenstiev v diecéze. Podobne aj sr. Renáta v rámci svojej služby v KVRPS medzi rehoľnými predstavenými. V Bratislave úzko spolupracujeme s našou farnosťou Podunajské Biskupice.

Vďaka nášmu pánovi farárovi dp. Jozefovi Vadkerti sa zúčastňujeme formácie ponúkanej arcidiecéznym synodálnym tímom, aby sme mohli slúžiť ako moderátorky skupinových stretnutí. Zakúsili sme už viacero obohacujúcich stretnutí, či už v rámci priateľov slúžiacich vo farnosti, stretnutí v rámci zasvätených osôb, vďaka ktorým sa môžeme bližšie spoznávať s komunitou Milosrdných sestier svätého kríža pôsobiacich pri pútnickom kostole sr. Zdenky, so skupinkou seniorov či stretnutí budúcich moderátorov. Po slávnostnej svätej omši, ktorou sa začal synodálny proces vo farnosti, sa odštartovali tzv. synodálne utorky, na ktoré sa môžu prihlásiť všetci farníci.

Veríme, že tento proces nám umožní nielen zmapovať situáciu Cirkvi na Slovensku a vo svete, ale nás aj naučí dôležitým zručnostiam komunikácie – pozornému a úctivému načúvaniu i odvážnemu vyjadrovaniu svojich postrehov a skúseností.