3. stretnutie Prameň

V dňoch 22. 4. – 24. 4. 2022 sme sa zúčastnili ďalšieho stretnutia pre dievčatá –Prameň. Témou tohto víkendu bol zasvätený život.

Začali sme v piatok svätou omšou, ktorú slúžil o. Ivan Moďoroši z Martina – a následne sa s nami podelil so svojou cestou povolania ku kňazstvu. Obohatil nás aj mnohými úsmevnými príhodami, ktoré zažil. V sobotu k nám prišiel o. Michal Mária Kukuča – benediktín, ktorý nám porozprával o mníšskom živote a tiež o svojej ceste povolania. Ďalším hosťom bola mladá žena Zuzka Vandaková, ktorá nám povedal o svojom spôsobe zasvätenia sa a službe v Cirkvi. Súčasťou programu bol aj „Gauč talk“, pri ktorom sa účastníčky mohli dozvedieť viac o živote prítomných Sociálnych sestier. Celé stretnutie sa uberalo v duchu liturgickej modlitby a budovania spoločenstva. Počas noci sme mali celonočnú adoráciu za pokoj vo svete. V nedeľu Božieho milosrdenstva sme sa zúčastnili svätej omše na Sampore a o 15.00 hod. sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, pri ktorej sme mali možnosť získať plnomocné odpustky. (sr. Anna)