Radostné stretnutie mladých sestier z Maďarska a Slovenska

Sestry juniorky v Kismarosi – opátstve sestier cisterciánok

Prvý decembrový víkend sme sa vybrali do maďarského Kismarosu na dlho očakávané stretnutie s mladými spolusestrami z Maďarska. Svojím pohostinstvom nás obdarovali kontemplatívne sestry z kláštora cisterciánok. Mali sme priestor na vzájomné spoznanie, zdieľanie, vychádzky aj zábavný večer. Bol to veľmi obohacujúci čas, ako sa spieva v žalme, vždy je dobré a milé, keď sestry žijú pospolu!