Vyhlásenie Jubilejného roka

Milí priatelia, naše srdcia sú plné vďačnosti, radosti a nádeje, keď vstupujeme do roka 2023, nášho jubilea, kedy slávime 100. výročie založenia Spoločnosti sociálnych sestier. Keď sme hľadali motto pre náš jubilejný rok, boli sme v modlitbe vedené k mottu našej blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi: Ecce ego, mitte me! (Tu som, pošli mňa!) a aplikovali sme ho na Spoločnosť: Ecce adsumus, mitte nos! Alleluia! (Tu sme, pošli nás. Aleluja!)