Naša sestra Orsi navrhla liturgické rúcha pre apoštolskú cestu Sv. Otca Františka v Maďarsku

Ako informovala TKKBS, Svätý Otec a kňazi budú počas svätej omše na Kossuthovom námestí v Budapešti špeciálny ornát. Liturgické rúcho navrhla naša sociálna sestra, členka generálnej rady a výtvarníčka Orsolya Fecske SSS. Objednávku dostala od Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie.

Ornátu dominujú biele a zlaté farby, ktoré odkazujú na veľkonočné obdobie. Dizajn sa rozširuje na ornát, štólu, mitru, pluviál a dalmatiku pre diakonov. Grafický návrh vychádza z motta podujatia: Kristus je naša budúcnosť. Hlavný ornament na ornáte zobrazuje vzkrieseného Krista, ktorý je viditeľný ako biely obrys svetla na zlatom pozadí. Z jeho srdca vychádzajú dva pramienky (symbolizujúce krv a vodu), ktoré sa rozrastajú a vytvárajú rieku. Modrá farba rieky má rovnakú farbu ako farba oblohy nad hlavou zmŕtvychvstalého Krista a tvorí most medzi zemou a nebom, čo tiež evokuje Pannu Máriu.