11. máj – oslavy bl. Sáry

Dnes 11. mája sme po celom svete slávili sviatok blahoslavenej sestry Sáry Salkaházy. Stalo sa už tradíciou, že si ju pripomíname svätou omšou, po ktorej nasleduje modlitba, ktorú vedie naša komunita.
Tento rok však tento modlitebný večer zároveň otvoril podujatia k storočnici v univerzitnom kostole v Budapešti, ktoré organizovala maďarská provincia našej Spoločnosti pri príležitosti 100. výročia nášho založenia. Spoločnosť sociálnych sestier bola založená tu v Budapešti 12. mája 1923. Je to mimoriadny dar, že na týchto podujatiach môžu byť prítomné sestry z celého sveta.