Sociálne sestry oslávili v Košiciach sto rokov založenia za účasti apoštolského nuncia

Jubilejnou svätou omšou v sobotu 17. septembra v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a v jej úvode sa sociálnym sestrám zastúpeným z celého sveta prihovoril apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli.

Jozef Sagan/Človek a Viera

„Je pre mňa veľkou radosťou mať účasť na tejto nádhernej a dôležitej oslave. Slávime sto rokov od založenia, ale zároveň slávime začiatok druhej storočnice! Pozeráme sa s vďačnosťou, ale potrebujeme radosť a nádej aj pre budúcnosť. Sme tu, aby sme ďakovali za všetko, čo ste urobili, ale aj za to, čo ešte urobíte,“ týmito slovami pozdravil nuncius Girasoli generálne vedenie Spoločnosti a sestry zo všetkých jej provincií – okrem Slovenska aj z USA, Mexika, Kuby, Maďarska a Rumunska.

Odovzdal im tiež medailu a apoštolské požehnanie od Svätého Otca Františka s poslaním „pokračovať s novým apoštolským zápalom v diele evanjelizácie“.

Generálna predstavená sr. Magdolna Kövari SSS vo svojom príhovore uviedla: „Sme v Košiciach – na mieste, kde sa narodila naša zakladateľka aj bl. sestra Sára. Tento jubilejný rok bol pre nás púťou, duchovnou cestou, prechádzali sme z provincie do provincie a z krajiny do krajiny. Chceli sme sa tiež dostať do kontaktu s ohňom našej charizmy, ktorý bol daný našim predchodkyniam. A práve tu v Košiciach sa iskra toho ohňa dotkla týchto dvoch veľkých žien, ktoré poznačili našu históriu. Bol to pápež František, ktorý začal našu púť, keď nás prijal na súkromnej audiencii v januári.“

Jaromír Mikulec/Človek a Viera

Mons. Bernard Bober vo svojej homílii vyzdvihol charakteristické črty sociálnych sestier: „Svojou flexibilitou, pohyblivosťou, rýchlou reakciou a odpoveďou na potreby doby sa v našej Cirkvi pod známym menom ako Sociálne sestry snažíte vplývať na svet a usmerňované spiritualitou sv. Benedikta chcete vedome pretvárať prostredie, v ktorom žijete. Hľadáte prostriedky bezprostrednej, priamej služby. Sú to predovšetkým štyri piliere vašich aktivít, ktoré v žiadnom prípade nie sú skryté našim očiam: charitatívne diela, sociálne diela, aktívna práca v rôznych hnutiach a politická angažovanosť.“

Ďalej sestry vyzval, aby využívali svoje talenty v spoluzodpovednosti za celý svet, keďže sú „univerzálne nielen v celosvetovom priestore svojho pôsobenia, ale i svojou charizmou a pestrosťou úloh a poslaní pre dobro Cirkvi a spoločnosti“. Povzbudil ich slovami: „Píšte, prednášajte, mailujte a publikujte, a ak bude treba i kandidujte a nebojte sa tlakov silnej protináboženskej loby.“  Na záver homílie im zaželal: „Duch Svätý, ktorý sa v podobe holubice skvie na vašej hrudi, nech vás preniká túžbou po Kristovi a napĺňa odvahou ohlasovať jeho Slovo a princípy.“

Oslavy storočnice za účasti sestier zo všetkých provincií a širokej verejnosti sa začali vo štvrtok 14. septembra v Štátnom divadle Košice – Malá scéna, ktoré uviedlo divadelnú inscenáciu o Sáre Salkaházi v réžii Kamila Žišku. Nasledujúci deň sa sestry stretli na mieste, kde v minulosti stál hotel Schalkház a kde sa narodila a kde vyrastala blahoslavená Sára – v dnešnom hoteli DoubleTree by Hilton. Vďaka prezentácii historických súvislostí mohli sestry lepšie porozumieť prostrediu, ktoré utváralo Sárinu jedinečnú osobnosť.

Piatkový program sa začal slávnostnou hodovou svätou omšou v saleziánskom Kostole Sedembolestnej na Kalvárii, ktorú celebroval farár-dekan vdp. Allan Tomáš a na ktorú prišlo množstvo veriacich z Košíc a okolia. Večer sestry pozvali veriacich opäť do saleziánskeho Kostola, aby sa s nimi podelili o svoje skúsenosti z misijných služieb.

 V sobotu sa zahraničné sestry vydali po stopách sestier v centre Košíc – navštívili pamiatky Starého mesta, rodný dom zakladateľky a vzdali úctu bl. Sáre v Dóme sv. Alžbety. Po slávnostnej svätej omši v Seminárnom kostole pozvali sestry všetkých prítomných na agapé.

Nedeľný program sa niesol v znamení spoločenstva v kaplnke bl. Sáry v niekdajšom prvom dome sestier na Slovensku „Regina pacis“ na Masarykovej ulici. V bývalom kaštieli Klobušických dnes sídli Arcidiecézna charita, ktorá svojou činnosťou pokračuje v odkaze sociálnych sestier. Po svätej omši zazneli prednášky o činnosti sestier od ich príchodu do Košíc v roku 1927 a o prepojení vízie zakladateľky Margity Slachtovej s encyklikou pápeža Františka Fratelli tutti.  

Provinciálna predstavená sr. Renáta Jamborová SSS o slávení jubilea uviedla: „Je to čas na zastavenie a ďakovanie. Je to čas, keď sa pozeráme späť na úrodu, a zároveň využívame prítomnosť, aby sme nabrali svetlo do lámp, aby sme vedeli, ako máme kráčať do budúcnosti. Jubileum je čas ďakovať za diela, ktoré koná Boh, za to, že sa dotkol našich sestier a zjednotil nás v jednej charizme.“

sr. Zuzana Škrinárová SSS

Fotogaléria – kliknite na “pokračovať v čítaní”