Juniorky sa formovali v Nitre pod vedením koučov

Exercičný dom verbistov v Nitre privítal uplynulý víkend 10.–12. novembra 32 mladých sestier a  formátoriek z 15 rehoľných spoločenstiev. Venovali sa aktuálnym témam z oblasti sexuality, vzťahov a intimity, ktoré si pre ne pripravili lektori a kouči sr. Eva Rušínová, FMA a don Peter Naňo, SDB.   

„Interjuniorské stretnutia majú už niekoľkoročnú tradíciu. Ich cieľom je umožniť mladým sestrám z rôznych rehoľných spoločností, aby sa poznali a aby spoločne načerpali z ponúkaných podnetov. Je to veľké vzájomné obohatenie,“ uviedla sr. Miroslava Tarajová FMA, jedna z organizátoriek stretnutia.  

Sr. Eva otvorila formačný blok slovami: „Odkedy sme sa oddelili od mamy, túžime sa spájať, je pre nás veľmi dôležité byť vo vzťahu“. Ďalej  poukázala na potrebu postupnej integrácie sexuality a otázok s ňou spojených, aby sme mohli pokojne vstupovať do vzťahov a tiež odpovedať na pastoračné potreby doby. Obaja lektori sa humorne a zároveň s hĺbkou dotýkali oblasti sexuality muža a ženy, prežívania emócií, komunikácie v komunite, ale nevyhýbali sa ani zložitým témam masturbácie, pornografie a homosexuality.

sr. Zuzana a sr. Mária počas programu

„Tento čas bol pre mňa darom predovšetkým pre osobné stretnutia a rozhovory, ktoré sme medzi sebou mohli mať, kde sme mali možnosť vstúpiť do hĺbok a zdieľať naše príbehy, skúsenosti, výzvy i dary, ktoré denne zažívame. Osobne ma zaujala “pyramída” a to, že často sa pozeráme alebo riešime problémy na úrovni prostredia alebo správania, ale najdôležitejšími rovinami sú hodnoty a identita,“ priblížila jedna z účastníčok stretnutia.

Formačný program, ktorý zastrešila Konferencia vyšších rehoľných predstavených Slovenska a viedli sr. Miroslava Tarajová, FMA a Timotea Šebeňová, FDC dopĺňal aj čas modlitby, diskusie, voľných rozhovorov či nedeľnej vychádzky na neďaleký Zobor. Novinkou a obohatením bola účasť sestier z klauzúrnej komunity tzv. ružových sestier či juniorky pôvodom z Indie.

Sestry oceňovali, že sa zasvätené ženy z rôznych spoločenstiev „v počúvaní a zdieľaní nanovo otvárali Božiemu pôsobeniu a zbližovaniu navzájom“. Iná sestra vníma vďačnosť, že prežila víkend „v spoločenstve mladých sestier, ktoré majú odvahu budovať vzťahy, vyjadrovať svoje emócie ako ženy a ktoré chcú byť samé sebou“. „Bol to pre mňa čas plný radosti, lásky, hĺbky a intimity s Bohom, ktorý mi bol blízko prostredníctvom týchto mladých sestier,“ uzatvorila jedna z formátoriek.

sr. Zuzana Škrinárová, SSS
Foto: sr. Nikola Mihalčinová, FMA, sr. Zuzana Škrinárová, SSS