Sociálne sestry na komunitnom výlete na zasnežených Kremnických baniach

Predĺžený víkend nám priniesol šancu na viacdenný komunitný výlet, a tak sme sa už vo štvrtok 16. novembra vybrali do Kremnických baní do kláštora bratov kapucínov. Počas štyroch dní sme stihli duchovnú obnovu inšpirovanú evanjeliovým úryvkom o umývaní nôh učeníkom, rozhovory a aktivitu o tom, ako lepšie žiť naše poslanie v komunitnom živote, ale aj vychádzky, spoločenské hry, údiv nad veľkými snehovými vločkami, ktoré nám priniesli už trošku vianočnej atmosféry, liturgickú modlitbu a adoráciu, ale aj radostný čas v spoločenstve bratov. Nechýbala ani torta, keďže ešte stále oslavujeme jubileum 100 rokov založenia našej Spoločnosti.

Tešíme sa z prehĺbenia našich vzťahov a pootvorenia perspektívy do budúcnosti. Pretože – ako to vyjadril apoštolský nuncius Nicola Girasoli vo svojom príhovore sestrám v Košiciach – toto je čas nielen ďakovať za uplynulých sto rokov, ale aj otvoriť sa tomu, čo nás čaká v nasledujúcej storočnici!