Predsedníctvo KVRPS na stretnutí s nunciom

22. novembra 2023 pri spomienke na  Obetovanie Panny Márie, kedy si pripomíname Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli  prijal zástupcov Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku – predsedu P. Juraja Ďurneka SchP a podpredsedníčku Sr. Renátu Jamborovú SSS. Spoločne hovorili o potrebe rozlišovania, kadiaľ sa má cesta zasvätených uberať v tomto znamení čias. Zhodli sa na výzvach, ktoré stoja pred rehoľnými inštitútmi v oblasti pastorácie povolaní a pri ohlasovaní Evanjelia.