Uzavreli sme jubilejný rok slávnosťou v Budapešti

Spoločnosť sociálnych sestier slávila 20. januára 2024 svätú omšu v Kostole Premenenia Pána a bl. Sáry Salkaházi v Budapešti. Poďakovali sme za 100. výročie nášho založenia, čím sme uzavreli rok spomienok i pohľadu do budúcnosti. Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bol arcibiskup Mons. Michael W. Banach, apoštolský nuncius v Maďarsku.

K sestrám z Maďarska sa pripojili aj sestry z Rumunska a my zo Slovenska. Kalifornskú vetvu zastupovala jej generálna predstavená sr. Maribeth Larkin. Zišiel sa tiež veľký zástup veriacich, ktorí zaplnili kostol s relikviou blahoslavenej Sáry.

Súčasťou programu bola aj prehliadka veľkých panelových fotografií na stenách kostola, ktoré dokumentujú udalosti jubilejného roka. Návštevníkov zaviedli na mnohé miesta – Budapešť, Kluž, Buffalo, Csikszereda, Oradea, Balatonboglár, Szegvár, ale aj na Slovensko do Košíc či do poľského Leszna.

Účastníkov pozdravila sr. Magdolna Kővári, generálna predstavená SSS, slovami: „Obnovujeme naše poslanie: Tu sme, Pane, pošli nás!“ Súčasťou svätej omše, ktorá bola celebrovaná v latinčine, boli modlitby, piesne a prosby v jazykoch krajín, v ktorých Spoločnosť pôsobí – v angličtine, slovenčine, španielčine a maďarčine. Svätú omšu hudobne doprevádzal medzinárodný zbor a orchester sociálnych sestier.

Arcibiskup Mons. Michael W. Banach, apoštolský nuncius

Arcibiskup Mons. Michael W. Banach, apoštolský nuncius Maďarska sa v homílii zameral na Margitu Slachtovú a bl. Sáru Salkaházi. Zakladateľka Spoločnosti urobila zo sociálneho poslania Cirkvi hnaciu silu života komunity: sestry boli a sú odhodlané reagovať na sociálne potreby bezmocných a bojovať za zmenu pomerov. V tejto službe je kompasom kresťanská viera. Sestra Margita podľa nuncia Banacha vyznala, že ak človek neriskuje, je odsúdený na prehru, a tak povzbudila sestry, aby riskovali pre Božie kráľovstvo – pre Cirkev, pre komunitu a pre ľudí. Vychádzajúc z príbehu o Jonášovi maďarský nuncius povedal, že všetkých, ktorí sa budú kajať podľa príkladu Ninivčanov, Boh ochráni a obnoví. Nádej bola tiež hnacou silou života blahoslavenej Sáry Salkaházi.

Nuncius Banach, citujúc emeritného pápeža Benedikta XVI. vysvetlil jeho učenie o nádeji. Mať kresťanskú nádej znamená poznať zlo, a predsa s dôverou čeliť budúcnosti. Táto nádej hľadá v ľuďoch dobro, otvára dvere, objavuje, čo sa dá urobiť, nepestuje ilúzie, ale nepodlieha cynizmu. Je spokojná so skromnými výdobytkami, uvedomuje si, že aj tá najdlhšia cesta sa začína jediným krokom, pretože má božské svedectvo konečného víťazstva. Nádej je založená na viere, že Boh stvoril ľudské bytosti a stojí za nimi svojou láskou. Svedectvo neustálej nádeje sestry Sáry sa ozýva v celej našej Cirkvi a jej príklad nádeje dodnes inšpiruje členky Spoločnosti.

Nuncius ďalej povzbudil sestry, aby sa zamysleli nad svojimi prioritami na nasledujúcich sto rokov. Pri ich rozlišovaní sa riadia svojím novým mottom: „Choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov, len so zbraňami lásky.“ Ježiš pripravil svojich učeníkov na misiu, dal im vedenie a toto svedectvo odovzdáva sestrám. Hoci sa pri svojej misii môžu stretnúť s nepochopením, dokonca s prenasledovaním, nemusia sa báť, ale nasledovať Krista a poslúchať ho. V tejto istote, pod Ježišovou ochranou a v jeho pokoji môžu sestry žiť a slúžiť v deviatich krajinách sveta: v Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, Slovensku, na Kube, v Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku, na Taiwane a na Filipínach.

Sr. Emma Németh, SSS, predstavená maďarskej provincie a predsedníčka Konferencie predstavených ženských reholí v Maďarsku, povedala, že Spoločnosť bola vždy priekopníčkou, ktorá načúvala aktuálnej situácii v spoločnosti a snažila sa na ňu reagovať načúvaním hlasu Ducha Svätého. „Je pre nás charakteristické, že sa veci hýbu, a sme radi, že sa do toho zapájajú aj ostatní. Jednou z takýchto nových iniciatív, ktorú práve rozbehla maďarská provincia, je zvýšenie ich zapojenia do práce Cirkvi na vidieku. Musíme v sebe znova a znova rozpaľovať oheň Ducha Svätého, aby cez nás žiaril. Ak sa dokážeme otvoriť Božím zázrakom, môže sa z toho zrodiť radosť a nadšenie,“ povedala sr. Emma.

sr. Renáta Jamborová, provinciálna predstavená zo Slovenska

Generálne moderátorky sr. Magdolna Kővári SSS a sr. Maribeth Larkin SSS vyjadrili na konci svätej omše vďačnosť a odhodlanie nepozerať na koniec niečoho, ale na pokračovanie: vstupujeme do ďalších sto rokov. Pred sto rokmi sa sestra Margita vydala na cestu služby so svojimi sestrami s ohňom, ale bez ničoho. Oheň Ducha Svätého im dal takú dynamiku, že spoločenstvo sa za šesť rokov mohlo objaviť v piatich krajinách. Dnes sú podmienky lepšie, ale máme ten oheň, ktorý poháňal zakladateľov? Odovzdávame sa vedeniu Ducha Svätého? Ak povieme áno, budeme mať ďalších sto rokov, pýtala sa sr. Magdolna.

Generálna predstavená tiež povedala, že charizma sociálnych sestier je dnes rovnako aktuálna ako vtedy, čo potvrdzuje aj Jubilejný rok. Ich úlohou je aj dnes budovať kultúru lásky a podporovať univerzálne bratstvo v duchu sociálneho dialógu. „Máme pred sebou veľa práce. Jubileum nás ešte viac spojilo, tri vetvy slávili spoločne a spoločne ideme dopredu, uviedla sestra Magdolna.

sr. Magdolna Kővári SSS a sr. Maribeth Larkin SSS

Sr. Maribeth Larkin tlmočila posolstvo komunity v Los Angeles: „Našou charizmou je slúžiť v trpiacom svete, cieľom je vytvoriť priestor pre všetkých v našej láske. Aby sme to dokázali, musíme byť milujúcim spoločenstvom, prijať naše rozdiely, žiť sesterstvo, aby sme mohli slúžiť vo svete. Spoločne môžeme napredovať a zasadzovať sa za spravodlivosť, ktorá je podstatou našej charizmy, a spoločne môžeme riskovať,“ zakončila na záver príhovoru.

Spracované podľa článku Trauttwein Éva v Magyar Kurír: https://www.magyarkurir.hu/hirek/michael-w-banach-szocialis-testverek-tarsasaga-jubileuman-leghosszabb-ut-is-egy-lepess