Obnova pre mladé ženy a mamičky

Malebný domček v Bacúrove neďaleko Zvolena sa cez víkend 19.-21. apríl stal miestom stretnutia žienok, ktoré pripravili naše sestry Danka, Marcelka, Flóra a Anka. Duchovná obnova im priniesla čas oddychu v krásnej prírode, ale tiež zdieľanie, impulzy k meditácii i intímny čas s Pánom počas nočnej adorácie.