11. máj – Slávime bl. sr. Sáru

Všemohúci a večný Bože, ty si udelil blahoslavenej Sáre, panne a mučenici, že tebe zasvätený život korunovala mučeníctvom, na jej orodovanie prosíme, udeľ nám milosť ohlasovať spásu chudobným, vykúpenie väzneným a radosť zarmúteným. ” (Modlitba dňa)