“PRAMEŇ” – DO pre dievčata

V dňoch 26.-28.5.2017 sa v dome Magnifikat v Bratislave, konala štvrtá a zároveň posledná duchovná obnova z cyklu  “Prameň”. Išlo o stretnutia zamerané na hľadanie svojho miesta, povolania, času s Pánom a načúvania Jeho hlasu. Posledné stretnutie malo tému: “Zasvätený  život”.  V rámci programu  odznela prednáška o Božej vôli. Jednou z myšlienok bolo, čo Boh robí v mojom živote je dobré.  Obohatením boli osobné svedectvá: sestier, laičiek žijúcich s Pánom.  Príbehy o tom ako si Ježiš získal ich srdcia a ony odpovedali na Jeho lásku. Čas duchovnej obnovy bol pretkaný modlitbou, spoločenstvom, zábavou. Spríjemnením bolo teplé počasie, ktoré umožnilo prechádzku a opekačku v záhrade.

Na záver stretnutia sme hodnotili celý čas programu, ktorý bol vo forme štyroch stretnutí počas šk. roka. Účastníčky ocenili priestor a čas na zastavenie sa, stíšenie, modlitbu, miesto pokoja  a prijatia. Tiež, že to bol čas spoznania zranení                  i uzdravení, otvorenia sa novým možnostiam a výzvam života.

Nech Pán, … čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí a dá budúcnosť a nádej.    

 

Viac foto vo fotogalérii.