Oslava Zoslania Ducha Svätého – hlavného patróna Spoločnosti sociálnych sestier

Turíčny víkend 3.-4.6.2017 sa sestry Spoločnosti sociálnych sestier stretli v novom provinciálnom dome v Košiciach, aby spoločne oslávili hlavného patróna Ducha Svätého.  Pri tejto príležitosti v sobotu počas sv. omši obnovili sľuby juniorka sr. Marcela Chromeková – 2. rok, a sr. Hana Plichtová pri zlatom jubileu 50 rokov života sľubov.Don Dušan Vilhan v závere sv. omši ocenil vernosť žitia sľubov v zasvätenom živote a zároveň poukázal na vzácny príklad ako povzbudenie pre mladšie sestry.  Taktiež povzbudil sestry, nech nový dom je miestom nového života. Stretnutie pokračovalo oslavou a zdieľaním sa sr. Hany s jej povolaním a skúsenosťou zasväteného života. Počas vešpier sa konala ďalšia slávnosť, pri ktorej provinciálna predstavená Daniela Kimličková uviedla Zuzanu Škrinárovu  do obdobia kandidatúry, ktorý bude prebiehať v dome Magnifikat v Bratislave. Zuzka sa predstavila komunite s jej cestou hľadania povolania a prosbou o sprevádzanie  modlitbou.  Program vyvrcholil hlavnou sv. omšou v nedeľu, kde ako hovorí Sv. Písmo: boli všetci vedno na tom istom mieste.“ Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“

Stretnutie bolo posilnením pre život v našom zasvätenom živote, časom radosti z obnovy sľubov a príchodu novej kandidátky

Svätý duch nás pobáda odpovedať na lásku láskou, dáva nám milosť za milosťou, kým sa nestaneme podobné Ježišovi. (konšt. SSS)

Viac foto vo fotogalérii.

“Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva“

(Jn, 14, 27)