Ako sme oslavovali

Posledný októbrový víkend sa uskutočnilo provinciálne stretnutie v Košiciach. Témou bolo zhodnotenie uplynulých dvoch rokov a následné plánovanie života provincie do ďalšieho obdobia. Stretnutie sa nieslo vo veľmi pokojnej atmosfére, vzájomnom zdieľaní, modlitbe. Výsledkom bolo stanovenie si smerov, ktorými sa chce Slovenská provincia Spoločnosti sociálnych sestier uberať. Súčasťou programu bola vzácna a zároveň jedinečná udalosť – oslava 90. výročia príchodu sestier na Slovensko. Oslava začala sv. omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval o. biskup Bernard Bober. V homílii poďakoval za pôsobenie  a služby sociálnychsestier v Košiciach. Po sv. omši nasledovala recepcia v priestoroch seminára sv. Karola Boromejského. Daniela Kimličková, provinciálna predstavená privítala hostí, známych a priateľov Spoločnosti, po nej nasledovali gratulácie a príjemný čas pri dobrom jedle. Ďakujeme Pánu Bohu, všetkým priateľom a  dobrodincom za pomoc, podporu a dôveru.

Viac foto vo fotogalérií.