Blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach

Uplynulý víkend sme sa ako sestry stretli v Košiciach na blahorečení Anky Kolesárovej. Náš provinciálny dom je práve v tomto meste a jeden z prvkov našej benediktínskej duchovnosti nás pozýva k pohostinnosti. Tak sme  otvorili  dvere pútnikom, ktorí prišli na blahorečenie, a to konkrétne mladým ľuďom z Arcidiecézneho centra mládeže Vinica v Bratislave. Spoločne sme prežívali celé „trojdnie slávenia“. 

 

Už v piatok večer na úvodnej sv. omši a vigílii sme boli povzbudení ďakovať za dar príkladu mladého dievčaťa, ktorej život bol veľmi jednoduchý, verný Kristovi, sviatostiam, modlitbe, čo vyústilo do záverečného skutku obety.  Samotný sobotný čas blahorečenia bol otvoreným nebom na nové milostí, ktoré bl. Anka rozsievala na prítomných i tých, ktorých nosíme v srdci. V jednom rozhovore zaznela veta, že mladí zo sveta ťažko pochopia skutok, ktorý Anka urobila, hodnotu jej zápasu o čistotu, preto bude náročné o nej rozprávať, ale že môžeme Anke rozprávať o nich, o mladých, ktorí hľadajú a túžia po láske. S vďakou za novú blahoslavenú sme sa vracali na svoje pôsobiská do bežného života, s dôverou v jej orodovanie za nás i naše zasvätenie.

 bl. Anka Kolesárová – oroduj za nás!

sr. Marcela