Provinciálne stretnutie, vstup novej kandidátky

Počas provinciálneho stretnutia, ktoré sa konalo v polovici októbra sme do nášho spoločenstva prijali novú kandidátku Flóru, ktorá započula jemný Boží hlas, ktorým ju Pán oslovil po mene. Flóra sa rozhodla nasledovať tento hlas a spoznávať jeho pôsobenie prostredníctvom našej charizmy. Tešíme sa novému životu, ktorý Pán posiela do Spoločnosti.

Provinciálne stretnutie  bolo jedným z prípravných stretnutí na voľby, ktoré nás čakajú v marci roku 2019. Pozreli sme sa do minulosti, ako Pán konal v nás ako Spoločnosti a cez nás v službe a poslaní. Po vďake za prežitú bohatú minulosť sme sa zamerali na pohľad do budúcnosti, a to konkrétne na dary a talenty, ktoré Boh vložil do každej jednej z nás. Takto sme začali proces rozlišovania, ako môžeme toto bohatstvo rozdávať iným.

“V Tebe, s Tebou a skrze Teba.
Poďte, v hladných vás budem sýtiť
a v biednych obohacovať.“

(Motto - 2019)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2019 Spoločnosť sociálnych sestier