Stretli sa novicky z celého Slovenska

V prvú adventnú nedeľu 1.12.2019 vyvrcholilo víkendové stretnutie noviciek a novicmajsteriek s názvom Internoviciát, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch kňazského seminára v Spišskej kapitule. Zastúpené boli mladé sestry a ich formátorky zo 7 rehoľných spoločenstiev zo Slovenska i Česka. Tohto stretnutia sme sa zúčastnili aj my tri novicky: Flóra, Mária a Zuzana spolu s novicmajsterkou sr. Annou. Spoločne sme vytvorili priestor pre srdečné spoznávanie sa, relax, ale najmä vzdelávanie sa v oblasti zdravého prežívania sexuality v zasvätenom živote. Touto veľmi dôležitou témou nás všetky sprevádzala naša sociálna sestra Marta Andraščíková. Prežili sme veľmi radostný a podnetný víkend a už sa tešíme na ďalšie pokračovanie vo februári. 

 

“Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.“

(Motto - 2020)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2020 Spoločnosť sociálnych sestier