Svedectvá účastníčok Online duchovných cvičení (doplnené)

„Išla som do tejto online duchovnej obnovy kvôli strachu, či sa kvôli koronavírusu dostanem na štandardnú obnovu. Musím ale povedať, že tieto online duchovné cvičenia mi priniesli veľmi veľa Božích milostí, hlavne pokoj a poznanie toho, že s Bohom sa dá viesť osobný rozhovor aj v hluku bežného pracovného a rodinného života. Veľké ďakujem za profesionálne vedené duchovné cvičenia a za výborné duchovné vedenie.“

– Martina

Duchovné cvičenia, ktoré prebiehali online hodnotím ako veľmi efektívne a užitočné. Prv som sa bála, aké to bude, či budem mať na to čas alebo to bude strata času, ale Boh ma milo prekvapil cez sociálne sestry a odhalil mi znova kúsok seba. Pochopila som, že nie som sama, že sa o mňa stará a celkovo mnohé predsudky, ktoré som mala voči Bohu vzal a odhalil mi, aký je naozaj skutočný, dobrý, verný a spravodlivý. Duchovné cvičenia mi pomohli znovu obnoviť, nanovo nájsť dôveru v Boha. Preto ďakujem všetkým sestrám za ich čas, vedenie, zvlášť mojej sestre Ľudke, ktorá ma sprevádzala, za jej otázky, rady, pochopenie, povzbudenie a modlitby. Je to skvelý nápad takto organizovaných DC a myslím, že by ste s tým mali pokračovať, keďže mnoho ľudí niekedy by DC aj chcelo, ale povinnosti to nedovoľujú. Boh Vám žehnaj za Vašu prácu, každej jednej sestre, že do týchto DC zapojila svoje srdce, Ducha, skúsenosti, rady a lásku. Boh nech Vám to oplatí stonásobne a vedie Vás naďalej k šíreniu Jeho kráľovstva. S vďačnosťou v srdci a láskou ďakuje Dominika” 

– Dominika

 

“Tieto duchovne cvičenia boli pre mňa úplným zázrakom, Pán mi v mnohom otvoril oči a nasmeroval ma tak, aby náš vzťah bol oveľa osobnejší a radostnejší, naučil ma, že nemusím bežať, ale môžem lietať, dal mi nový začiatok a ukončil staré veci. Každému odporúčam tieto duchovné cvičenia a veľmi ďakujem sestrám za celé toto dielo.” 

-Veronika  

“Tieto duchovné cvičenia sú odlišné, než tie klasické. Nejde sa nikam, netreba dovolenku, zostáva sa v bežnom pracovno-rodinnom živote… a v tom je ich najťažšia i zároveň najprínosnejšia časť – naučili ma nájsť ticho na osobné stretnutie s Pánom i v ruchu bežného dňa. Veľká vďaka za túto cennú skúsenosť!”

-Mária Š.

 

„Čo také zvláštne sa udialo v čase týchto duchovných cvičení? Doma – tam, kde žijem…popri každodennej práci…v stíšení sa a v rozhodnutí sa pre čas v Jeho prítomnosti?

Bol to On sám. Svätý Boh. Tak tajomný a vždy nanovo odhaľujúci Seba samého mne, takej malej.. Pravdivým poznaním seba samej – svojich vlastných a už aj kvalitne zaprášených túžob, som uverila, že môžem byť spojená s Jeho túžbou Srdca taká aká som, aj s mojimi túžbami, ako aj prázdnotou volajúcou po naplnení Ním.

Nie iba Mojžišovi patrilo privilégium stáť na mieste, kde sa Boh zjavuje s mocou. Aj mne…počas duchovných cvičení, v modlitbe, keď som nazerala na  “horiaci ker” môjho života, ktorý horí a nezhára..hľadiac na moje osobné dejiny vo svetle milosti až po prítomnosť, v prežívaných okolnostiach, ktoré som si nikdy takto neželala, ale predsa také teraz sú…,že to všetko je tým skutočným svätým miestom zjavujúceho sa Boha. Je ním moja duša. A tak som sa vyzula zo svojich sandálov pred Tým, ktorý sa ku mne takto s nevýslovnou nehou skláňa a pre ktorého som milovanou snúbenicou…cieľom Jeho lásky  je moja duša… i tvoja duša, vzťah lásky ako opisuje kniha Pieseň Piesní…

Áno, potom, na konci DC mi znovu raz pripomenul svoju vernú lásku, že môj Milovaný miloval a miluje ako Prvý, je môj Jediný a ja som Jeho.  Volá ma menom “Anna”… a ja odpovedám: “Tu som, lebo si ma volal.”

V istote Jeho neúnavnej lásky môžem kráčať týmto životom ďalej s Ním, celá pre Neho…“

Vo vďačnosti za Božiu milosť          

-Anna 

 

„V posledných dňoch som mala možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení, ktoré boli individuálne doprevádzané. Ich témou bolo prehĺbenie duchovného života, uvedomenie si Božej prítomnosti. Na DC sme sa prihlásili viaceré účastníčky, prostredníctvom online -systému sme vytvorili myslím si pekné spoločenstvo. Hoc sme sa predtým nepoznali, spájala nás túžba a viera. Túžba nastúpiť na cestu stíšenia sa a modlitby, na ktorej nás sprevádzalo Božie Slovo a myšlienky, duchovné skúsenosti sr. Sáry. Počas DC sme mali možnosť denného duchovného sprevádzania a zdieľania sa s rehoľnou sestrou. Písala som si duchovný denník a svoje reflexie, trávila som viac času v stvorenej prírode, všímala si detaily a symboly, prostredníctvom ktorých Boh prehováral do mojej situácie. 

Do DC som vstupovala s miernymi obavami, nevedela som si ich predstaviť skĺbené s pracovnými a osobnými povinnosťami, ktorých som sa nezbavila ako pri iných DC. Neodišla som zo “sveta povinností”, ale priamo v ňom som sa rozhodla pre modlitbu, počúvanie Pána a učila som sa žiť ich v každodennosti.

Na začiatku som rozlišovala očakávania, pomenovala túžby aj predstavy ako by to malo byť. Úmysel DC…všetko to som v modlitbe dala Bohu. A Boh je verný a mocný. Boh konal. Božie slovo menilo moje dni, učila som sa pravidelne a vytrvalo modliť. Učila som sa stíšiť a vedome sa navracať k modlitbe, nakoľko mi myseľ odchádzala a blúdila inde, keď som bola vyrušovaná zážitkami zo dňa či plánovanými povinnosťami. S pomocou techniky “dobrý deň a dovidenia” som to zvládla a sústredila som sa na rozjímanie. Po reflexii nasledovalo zdieľanie sa so sestrou. Bolo pre mňa obohacujúce a aj v ňom som zachytila Hlas Pána, čo mi cez ňu On hovoril, naznačoval, kam ma chcel dostať.

Boh hovorí a to je realita, moja skúsenosť. Prosila som a dostala som, Boh počas adorácie a počas svätých omší vo mne uzdravil oblasti, s ktorými som ako s prosbami do DC vstúpila…Uvedomila som si, že Boh sa prihovára ako prvý a je na nás, či ho chceme počuť a ako na volanie odpovedáme. Mňa v rozjímaniach sprevádzali starozákonní muži Samuel, Mojžiš, Abrahám, tí, ktorí odpovedali na Božie volanie a odpovedali slovom ,,tu som,“ i potom neskôr konkrétnym postojom, životom a svojim správaním.

Hlbokým impulzom do osobnej modlitby a mojej situácie boli na mieru vybraté modlitby a myšlienky sr. Sáry, myslím, že sa stáva mojou novou priateľkou životom….

Je krásne, ako sa mi počas uplynulého týždňa rozšíril duchovný i fyzický zrak, ako som vnímala prítomnosť Boha, nádheru stvorenia, pestrosť a vôňu kvetov, spev vtákov a iné moje symboly, ktoré mi boli tak jasné a odovzdávali posolstvo Božej lásky. Bolo potrebné sa stíšiť, zostať vernou modlitbe, usporiadať hodnoty i deň. Učila som sa vnímať a žiť prítomný okamih a stále mať postoj vďaky a vďačnosti. Vrcholom DC bola možnosť prežitia lásky, Božej lásky počas adorácie Pána, vtedy konal inak ako boli moje predstavy, dokonca v čase, ktorý On naplánoval a správne načasoval. Ďakovala som za dar Eucharistie a obnovenie slávenia verejných bohoslužieb, ktorých som sa dennodenne zúčastnila. Aj vykonanie si dobrej svätej spovede bolo podnetom, ktorý mi Boh ukázal hneď v prvých dňoch DC.

Uvedomila som si, že aj po ukončení DC chcem čas modlitby a rozjímania zachovať, tiež som zvážila písanie si duchovného denníka a zdieľanie sa s druhým. Hlboký pokoj, radosť a naplnené túžby sú ovocím DC.

Prínosným pre mňa bolo aj individuálne zdieľanie. Otvorenosť, dôvera a dialóg boli moje piliere, ktoré prispeli k hlbokým rozhovorom a reflexiám s rehoľnou sestrou. Aj zdieľanie v skupine pred a po DC boli pre mňa darom. ,,Byť chodiacim svedkom”, dávať svedectvo druhým práve osobným príkladom, ale aj slovom a skutkami bola myšlienka, s ktorou som ukončila DC. Žiť prítomnosť, realitu, vo vďačnosti a jednoduchej kráse lásky – aj to ma učila sr. Sára, ktorá ma nimi sprevádzala.

Som vďačná rehoľným sociálnym sestrám za vnímavosť a konkrétnu odpoveď na pozvanie od Pána takéto odvážne online denné duchovné cvičenia zrealizovať, tiež za ich obetu a ochotu slúžiť v modlitbe aj v osobnom sprevádzaní na našom malom úseku cesty…

Duchovné cvičenia odporúčam každému, kto chce zmenu, kto chce objaviť Boha, obnoviť modlitbu a uveriť Božiemu Slovu, práve cez duchovné čítanie a rozjímanie.“   

Barbora

 

„Tieto online duchovné cvičenia prišli pre mňa veľmi vhod, pretože som chcela absolvovať nejaké DC, avšak na klasické ignaciánske niekde v tichu mi tento rok nevychádzal čas. Táto online forma bola pre mňa teda veľmi atraktívna ponuka, ktorá sa nedala odmietnuť. A skutočne, Boh konal v mojom srdci svoje dielo. Využil čas, ktorý som mu dala v modlitbe a aj skrze sestru, ktorá ma doprevádzala, ku mne prehováral. Obdaril ma v ten týždeň svojimi milosťami, ktoré inokedy tak často prehliadam. Zo srdca ďakujem sestrám za túto príležitosť aj v normálnom živote stráviť týždeň o čosi intenzívnejšie s Bohom a veľmi rada sa takýchto cvičení zúčastním opäť. Ešte raz ďakujem za všetko a požehnaný deň prajem.“     

Miriam