Nové pôsobenie sestier vo farnosti MARTIN – SEVER

Od 1. septembra 2020 začínajú naše sestry Zuzka a Macka nové pôsobenie vo farnosti Martin – Sever. Pri tejto príležitosti bola zriadená aj kaplnka v pastoračnom centre, ktorá bola taktiež  posvätená 1.9.2020 miestnym pánom farárom. Kaplnka je zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi.

Sestry budú vo farnosti pôsobiť v školách (školský klub a vyučovanie náboženstva) a v pastoračných aktivitách farnosti. Nech ich Ducha Svätý napĺňa  svojou milosťou a radosťou na novej misií. 

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier