Zomrela sr. Viktória Štefanaková

 
Sestra Viktória Štefanaková sa vrátila  do domu nášho Pána dnes t.j. 2.9.2020 okolo 8.30 v nemocnici v Košiciach. Bolo to rýchle a nečakané.  Pripravovala sa na operáciu, ktorá mala byť práve dnes no  Pán rozhodol o jej čase návratu späť k nemu do jeho náručia. Bola zaopatrená sviatosťami, a v kontakte so sestrami.
 
Jej motto bolo : “Pane zostaň so mnou a buď mojou opravdivou radosťou.”
 

Sme jeden chlieb, jedno telo, jeden Duch v tebe, ó, Najsvätejšia Trojica!“

(Motto - 2021)Naša organizácia (Spoločnosť sociálnych sestier) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na gdpr.kbs.sk


© 2021 Spoločnosť sociálnych sestier