2. stretnutie Prameňa

Tento víkend (25.-27.3.2022) sme opäť mali možnosť stráviť čas spolu s Pánom v Bacúrove a zamyslieť sa nad tým, kým je pre nás Boh a aký s Ním máme vzťah. Vzácnou návštevou pre nás bola sestra Danka a jej silné svedectvo života, ktoré sa dotklo hlboko nejedného člena Prameňa.

Taktiež nás prišli duchovne obohatiť svätou omšou rôzni kňazi. Ich slová boli pre nás darom do života. Ďakujeme za tento čas strávený spolu, zvlášť v čase pôstneho obdobia, v radosti s Pánom a našimi sestrami. (účastníčka Veronika)