Rozprávaš?…počúvam – pár myšlienok o kurze counselingu

Za uplynulé dva mesiace som mala možnosť absolvovať kurz counselingu, ktorý realizuje o.z. Centrum counselingu. Tento kurz je zameraný na to, ako sprevádzať človeka v jeho ťažkej situácii. Cieľom je objaviť a posilniť v človeku to dobré. To je práve to, čo sa mi najviac páčilo na celom kurze, smeruje k tomu čo sa dá a nezostáva pri tom, čo nefunguje. Práve kvôli tejto myšlienke sa chcem s vami podeliť s mojou skúsenosťou:

Bola pre mňa veľmi hlboká skúsenosť sprevádzať človeka takýmto spôsobom a učiť sa podporujúcej kresťanskej láske, ktorá nielen počúva, ale má aj pozorné a trpezlivé uši pre toho druhého. Bola to krásna skúsenosť odloženia si vlastných predstáv a odsúvania sa do pozadia. Je veľká milosť vidieť, ako koná Boh v živote druhého človeka. Myslím si, že práve k tomuto tajomstvu nás pozýva aj svätý otec, pápež František, keď nás povzbudzuje kráčať synodálnou cestou. Aj on hovorí o počúvaní a kráčaní na spoločnej ceste. Je to cesta malých krokov, ktoré sa robia trpezlivo, pomaly a hlavne v modlitbe a otvorenosti k Duchu Svätému.  Lebo k trpezlivým ušiam patrí aj otvorené srdce, kráčajúce v modlitbe a prosiace za iných, za ich aktuálne situácie. Veď Pán Ježiš nám to dávno povedal: „bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5)

S vďačnosťou za túto skúsenosť

sr. Flóra