Sr. Renáta Jamborová ako hosť diskusie Večer s Postojom

18. októbra 2022 sa všetky sociálne sestry z bratislavskej komunity vybrali do priestorov divadla Teatro Colorato vedľa kláštora františkánov. Väčšina z nás ako účastníčky diskusie, ktorú zorganizoval denník Postoj, a naša sr. Renáta Jamborová, provinciálna predstavená a podpredsedníčka KVRPS ako jedna zo štyroch hostí. Diskutovalo sa na tému synodálneho procesu a jeho ďalšieho pokračovania v živote našej miestnej Cirkvi. Do debaty o najväčších výzvach Cirkvi najmä na Slovensku sa mohli zapojiť aj diváci. Niekomu sa mohlo zdať, že diskusia priniesla viac otázok ako odpovedí, ale to nemusí byť vôbec na škodu. Až tam, kde sa nebojíme náročných otázok, vzniká priestor pre aktívne počúvanie, spoločné hľadanie a spoločné kráčanie. A o to Sv. Otcovi Františkovi s celou tou synodou o synodalite vlastne ide. sr. Zuzana, SSS