Aj mladé sociálne sestry tvorili spoločenstvo na stretnutí Interjuniorátu

Sestry navštívil aj Mikuláš s anjelom – s balíčkom i otázkou, čím sú darom pre svoje spolusestry

„Po pauze spôsobenej pandémiou sme sa už veľmi tešili na celoslovenské stretnutie sestier s dočasnými sľubmi,“ podelila sa sestra Zuzana, jedna z účastníčiek interjuniorského stretnutia. Mladé sestry z rôznych kongregácií sa počas víkendu 9.-11.12.2022 zišli v Dome Xaver v Badíne, aby sa lepšie spoznali a vzájomne zdieľali svoje skúsenosti. Pod vedením lektorky sr. Miroslavy Lukčikovej, CJ sa zamýšľali nad identitou zasvätenej ženy a tiež vytvorili veselé neformálne spoločenstvo.

„Témy vlastnej hodnoty, identity ženy a dávaní slobodných a zodpovedných odpovedí v živote sa hlboko dotýka aj zasvätených žien. V dnešnej dobe sa potrebujeme neustále pýtať a hľadať svoj obraz v Kristovej tvári. Sme pozvané hľadať v osobnom dialógu so Zmŕtvychvstalým odpoveď na otázku, „Žena, koho hľadáš“? Počas týchto dní sme sa hlbšie ponárali do seba a boli v kontakte so sebou ako ženou, stvorenou na Boží obraz,“ povedala prednášajúca sr. Miroslava.

Takmer 40 sestier z 13 rehoľných kongregácií a inštitútov tak vďaka organizátorkám i podpore KVRPS dostalo možnosť prehlbovať sa v spiritualite a vytvárať dôležité kontakty pre budúcu spoluprácu v rámci reholí.

A ako tento víkend hodnotili sestry juniorky?  

„Vďaka, že to boli témy, z ktorými sa denne stretávame, takže tie poznatky a výstupy z reflexií môžeme začať praktizovať hneď.“

„Veľmi aktuálne, presne do života – to, čo riešim.“

„Som veľmi vďačná za prijatie, uvoľnenú atmosféru, spontánnosť, smiech, vzájomne počúvanie.“

„Som rada za možnosť spoznať aj ďalšie nové sestry, vnímať bohatstvo, ktoré na Slovensku máme.“

„Milé, sesterské spoločenstvo, dobrá atmosféra. Bolo dobré spoznať nové sestry a stretnúť sa aj s tými, ktoré už poznám.“

Sr. Zuzana Škrinárová, SSS